Legislatíva

cykloportaltn-logo01Samotný projekt cykloportálu je unikátny na Slovensku, keďže sa jedná o portál výlučne s legálne povoleným trasami. Na portál nemôže vkladať trasy hocikto. Rôznych otvorených portálov a stránok, kde si každý môže vkladať čo chce je na Slovensku mnoho. Keďže SCK dodržiava zákony a všetky trasy, ktoré sa značia a následne zverejňujú musia prejsť kompletnou legalizáciou. Tak preto nám nepíšte pripomienky tipu: „prečo tam nemáte trasu na Vápeč, keď ja som tam bol?" No pretože to žiadny slovenský zákon neumožňuje a daný občan ho porušil. Cieľom nášho cykloportálu je zverejnenie legálne povolených a vyznačených trás na Slovensku. Prakticky to znamená, že sú tu výlučne uvedené cykloturistické trasy, ktoré vznikli na základe rôznych stupňov a úrovní legalizačného konania. V ňom boli zahrnuté dotknuté príslušné štátne úrady, majitelia, vlastníci, užívatelia a ďalšie dotknuté subjekty, ktorých existencia mala svoj určený územno-právny a fyzický status, zodpovedajúci času, v ktorom bolo vydané príslušné legalizačné konanie. To zasa znanemá, že postupom času viaceré úrady zanikli, reorganizovali sa alebo vznikli úrady nové. Preto pri každej trase je uvedené, v ktorom roku bola príslušná cyklotrasa legalizovaná ako aj subjekt, ktorý ju má v správe. Obyčajne tento subjekt vykonal i legalizáciu.

Ďalším atribútom legálnosti uvedených cykloturistických trás, je ich evidencia v centrálnom registri cykloturistických trás v Slovenskom cykloklube. Na základe tejto registrácie majú legálne povolené cykloturistické trasy pridelené aj evidenčné čísla. Pri trasách EuroVelo je ich evidenčný kód označený ako EV-6, EV-11 a EV-13. Pri diaľkových červeno značených cykloturistických magistrálach je ich evidenčné číslo trojmiestne (začína 001...), pri regionálnych cykloturistických trasách je ich evidenčné číslo štvormiestne, modro značené cykloturistické trasy začínajú číslicami 2 a 3, zeleno značené 5 a 6, žlto značené 8 a 9.

Legálne vyznačené cyklotrasy na Slovensku sú značené podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie". Trasy značia výlučne akreditovane vyškolení značkári cykloturistických trás s platným značkárskym preukazom.

Na portáli je uvedené, v ktorom roku boli príslušné cyklotrasy aj vyznačené, ako aj v ktorom roku boli naposledy obnovené. Obnova príslušných cyklotrás je viazaná na získané finančné prostriedky v príslušnej lokalite, ako ja aktivitu správcu značenie. Tak sa môže stať, že v teréne sú vynikajúco vyznačené a obnovené cykloturistické trasy, ale na druhej strane aj ťažko identifikovateľné cykloturistické trasy. Také sú tie, kde nebola viac rokov vykonaná ich údržba, obnova, prípadne modernizácia.

Pri každej mapke je uvedené aj presné GPS zameranie príslušnej cyklotrasy, ktoré vzniklo je presným zameraním v teréne. Teda nie jej napichaním v turistickej mape. GPS zameranie je umiestnené na stránke vo formáte *.gpx, je voľne sťahovateľné s možnosťou importu súborov do GPS prístrojov.

Dáta môžu na stránku umiestňovať akreditovane vyškolení značkári, čím sa garantuje legálny a aktuálny stav cykloturistických trás na Slovensku.

Prvou časťou portálu je umiestnenie legálne povolených viac ako 50 cyklotrás v dĺžke viac ako 1100 km na území Trenčianskeho kraja. Projekt v rámci kraja zadal Región Biele Karpaty, finančne ho podporilo Ministerstvo výstavby, regionálneho rozvoja a výstavby Slovenskej republiky.

V ďalšom pokračovaní sa predpokladá jeho kompletné doplnenie v rámci Trenčianskeho kraja a pridávanie ďalších údajov z iných krajov Slovenska.

Všetky publikované dáta na portáli sú určené pre nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.

 

 

 

Partneri

garmin

slovensky cykloklub

klaster

american cars

mt biker

biker

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

logo program cezhranicnej spolupracelogo eulogo biele karpatylogo trenciansky kraj


Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.