Date:
26.05.2018

Description

Miesto konania: Gemerská Hôrka

Organizátor: SCK Slovenský kras

Kontaktná osoba: Alexander Derda