K lídrom patrí Trnavský samosprávny kraj. Medzi priority klastra patrí i cykloturistika, jej rozvoj a propagácia. Predseda SCK Michal Hlatký sa stal zároveň aj členom pracovnej skupiny pre oblasť cyklo na území Klastra. Prvou aktivitou v roku 2016 bude obnova cykloturistických trás na území klastra. Do budúcnosti sa plánuje množstvo aktivít súvisiacich s celou cyklo oblasťou.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.