Projekt vytvoriť cykloportál je unikátny na Slovensku, keďže sa jedná o portál výlučne s legálne povoleným cykloturistickými trasami. Na tento portál nemôže vkladať trasy hocikto. Cieľom cykloportálu je zverejnenie legálne povolených a vyznačených trás na Slovensku. Prakticky to znamená, že sú tu umiestnené výlučne cykloturistické trasy, ktoré vznikli na základe rôznych stupňov a úrovní povoľovacieho konania. Do neho boli zahrnuté dotknuté príslušné štátne úrady, majitelia, vlastníci, užívatelia a ďalšie dotknuté subjekty, ktorých existencia mala svoj určený územno-právny a fyzický status zodpovedajúci času, v ktorom bolo vydané príslušné legalizačné konanie. To zasa znamená, že postupom času viaceré úrady zanikli, reorganizovali sa alebo vznikli úrady nové.

Ďalším atribútom legálnosti uvedených cykloturistických trás, je ich evidencia v centrálnom registri cykloturistických trás v Slovenskom cykloklube. Na základe tejto registrácie majú legálne povolené cykloturistické trasy pridelené aj evidenčné čísla.  Pri trasách EuroVelo je ich evidenčný kód označený ako EV-6, EV-11 a EV-13. Pri diaľkových červeno značených cykloturistických magistrálach je ich evidenčné číslo trojmiestne (začína 001…), pri regionálnych cykloturistických trasách je ich evidenčné číslo štvormiestne, modro značené cykloturistické trasy začínajú číslicami 2 a 3, zeleno značené 5 a 6, žlto značené 8 a 9.

Legálne vyznačené cykloturistické trasy na Slovensku sú značené podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Trasy značia výlučne akreditovane vyškolení značkári cykloturistických trás s platným značkárskym preukazom.

Na portáli nájdete cykloturistické trasy zoradené podľa čísiel, farieb a krajov. Na celkovej mape nájdete všetky cykloturistické trasy, ktoré momentálne na portáli sú. Žiaľ, stále chýba dorobenie Banskobystrického a Prešovského kraja.

Každá trasa má svoju charakteristiku a základné parametre, ďalej pri každej trase nájdete popis trasy, fotografie z trasy, výškový profil a samozrejme aj presné GPS zameranie príslušnej cyklotrasy, ktoré vzniklo jej presným zameraním v teréne. Všetky trasy sme tak fyzicky prešli v teréne a teda nie jej „napichané“ v turistickej mape v počítačí. GPS zameranie je umiestnené na stránke vo formáte *.gpx, je voľne sťahovateľné s možnosťou importu súborov do GPS prístrojov. Dáta môžu na stránku umiestňovať akreditovane vyškolení značkári cykloturistických trás, čím sa garantuje legálny a aktuálny stav cykloturistických trás na Slovensku.

V prvej etape v roku 2013 bolo na portál umiestnených viac ako 50 legálne povolených cykloturistických trás v dĺžke viac ako 1100 km na území Trenčianskeho kraja. Projekt v rámci kraja realizoval Región Biele Karpaty v spolupráci so Slovenským cykloklubom, finančne ho podporilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V ďalších rokoch postupne pribudol Žilinský a Trnavský kraj v roku 2014. V roku 2015 sme dorobili Nitriansky samosprávny kraj a v tom momente bolo na cykloportále viac ako 6500 km značených cykloturistických trás. V roku 2016 sme doplnili Košický samosprávny kraj a v roku 2019 aj Bratislavský kraj. Momentálne je na portále viac ako 450 cykloturistických trás v celkovej dĺžke cez 9000 km. V roku 2018 prešiel cykloportál zmenou servera, pribudli nové podkladové mapy, celková mapa cykloturistických trás, optimalizovali sa nastavenie a mnoho ďalších úprav a vylepšení.

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.