Slovenský cykloklub v rámci svojej činnosti spravuje Národný register cykloturistických trás. Register predstavuje evidenciu všetkých zlegalizovaných a zaregistrovaných cykloturistických trás s riadne prideleným evidenčným číslom. Každá trasa má svoje unikátne číslo, ktoré je podmienené krajom i farbou trasy.

Trasy v registri evidujeme podľa krajov, cez ktoré prechádzajú. Ak trasa prechádza viacerými krajmi, je zaevidovaná vo všetkých krajoch, cez ktoré vedie. Rovnako trasy evidujeme i podľa farby – červená, modrá, zelená a žltá. K jednotlivým trasám sú pripísané i iné náležité parametre ako ich dĺžka, prevýšenie, náročnosť, správca a pre aký bicykel je trasa vhodná.

K tomu, aby sa cykloturistická trasa dostala do Národného registra cykloturistických trás je potrebné aby správca trasy najskôr požiadal o riadne evidenčné číslo trasy. K tomu, aby bolo číslo vydané však potrebujeme potrebné prílohy k trase:

  • GPS meranie trasy vo formáte GPX,
  • povolenia od vlastníkov pozemkov na trase,
  • základné parametre o trase (farba, dĺžka, náročnosť, určenie, prevýšenie, správca).

Samozrejmosťou je požiadanie o vydanie evidenčného čísla prostredníctvom oficiálnej písomnej žiadosti (môže byť zaslaná i na náš e-mail: office@cykloklub.sk). Vzor žiadosti prikladáme.

Výpis z Národného registra cykloturistických trás nájde k nahliadnutiu TU.

Poverenie SCK vedením Národného registra cykloturistických trás na Slovensku nájde TU.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.