Po jeho úspešnom absolvovaní získal účastník certifikát a bol oficiálne kvalifikovaný ako inšpektor trás EuroVelo. Prvý deň bol venovaný už spomenutej teórii, ktorá však vždy prerástla do búrlivej ale priateľskej a zaujímavej diskusie ako prakticky aplikovať štandard v praxi. Vďaka tomu, že sa školenia zúčastnili ľudia až z 11 európskych krajín, sme zistili ktoré problémy v oblasti budovania cyklotrás nás spájajú a naopak s akými špecifickými podmienkami musia tieto krajiny zápasiť. Vymenili sme si svoje dobré i zlé skúsenosti, rozdali sme si rady a nadviazali nové kontakty. Druhý deň školenia bol vyhradený pre praktický tréning v teréne a overenie toho, či sme v predošlý deň dávali pozor. Nasadli sme na bicykle a začali sme brázdiť naozaj výborné cyklotrasy mesta Seville. Prvé kilometre boli tréningové, spoločne sme do špeciálnej aplikácie (EuroVelo Certification App) vo svojom smartfóne zaznamenávali rôzne parametre cyklotrás, ktoré sme počas jazdy pozorovali. Neskôr však už každý účastník sám musel dokázať správne navoliť parametre cyklotrasy a jej okolia sám, čo bolo už súčasťou testu pre certifikáciu. Po návrate z jazdy na nás ešte čakal písomný test. Ten opäť riadne preveril, či sme pochopili ako štandard funguje a vieme vyriešiť problémy opísané v teste.

Na záver môžem už len skonštatovať, že sme spolu s predsedom SCK a zároveň kolegom zvládli obe časti úspešne. Dnes sa môžeme tešiť, že sme prví oficiálni inšpektori trás EuroVelo na Slovensku. Veríme, že aj toto patrí k úspešným krokom k rozvinutiu nie len trás EuroVelo na Slovensku, ale že nadobudnuté skúsenosti využijeme aj pre naše slovenské cyklotrasy. Máme byť na čo hrdí, máme čo ako Slováci reprezentovať a máme veľa krásneho, čo môžeme objavovať zo sedla svojho bicykla!


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.