Príbeh vyznačenia cykloturistickej trasy Po stopách vodných mlynov, sa začal písať koncom roku 2014. Zo začiatku len nápad, nadšenie, tápanie. Kde začať? Téma cykloturistiky pre odborníkov zrejme známa, pre laikov na míle vzdialená. Plno otázok, málo odpovedí. Odborníkov, ako sa to nedá sa však našlo veľa. Až pokiaľ nám p. J. Roháč neodporučil, nech sa nakontaktujeme na Slovenský cykloklub, ktorý mapuje cyklistické trasy. Stalo sa. Až na stretnutí v Mojmírovciach, v r. 2015 sme si uvedomili, že sa našiel niekto, kto sa nášmu nápadu nesmeje, ale počúva nás, a so záujmom si pozerá naše „skice a mapy“, ktoré následne pretavil do ozajstnej mapy.
Až vtedy sa naše OZ MaS Galanta odvážilo a podalo projekt do grantovej výzvy SPPspoločne, kde dostal do Top projektov Slovenska. Grantová výzva nám však v celoslovenskom hlasovaní „ušla o 72 hlasov“.

V tom čase nebola v našom okrese vyznačená ani jedna cykloturistická trasa. Napriek „neúspechu“ zastrešilo  tento projekt Mesto Galanta, ktoré dalo vypracovať projektovú dokumentáciu a prebehlo niekoľko rokovaní s okolitými obcami. Stále však pretrvával skeptizmus a nezáujem obcí. Najväčším problémom bol tak nedostatok financií, ako aj odbornosť a časová zaneprázdnenosť zainteresovaných. Posledné rokovanie prebehlo v septembri v r. 2016, avšak už bez záujmu účastníkov. Nebol to veľký projekt, obce mali iné záujmy, problémy hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov. Samozrejme, bola tu aj nedôvera v náš projekt.

Vo februári 2017 vyhralo naše občianske združenie OZ MaS Galanta  2.grantovú výzvu Dunajského fondu Stredoeurópskej nadácie vo výške 8.000,- eur. Bola to suma potrebná na samotné značenie cykloturistickej trasy, ktorá vedie popri Malom Dunaji.

Tento projekt rieši využitie existujúcich poľných a málo využívaných ciest popri toku Malého Dunaja. Táto časť trasy vedie z Mostovej popri hrádzi až k hati a sútoku Čiernej vody a Malého Dunaja. Toto miesto pri hati v Tomášikove je výnimočné, trasa sa na tomto mieste rozdeľuje na tri výnimočné miesta: vodný mlyn v Tomášikove, cesta k vodnému mlynu v Dunajskom Klátove a naša plánovaná trasa, ktorá vedie k vodnému mlynu do Jelky. Táto časť –  začiatok nášho projektu je výnimočná pre cyklistov z dôvodu ich rozhodnutia smeru jazdy. Naša trasa vedie cez hať-hrádzu po poľnej ceste k Obci Potônske Lúky. Tu stojí za pozretie hlavne mostík pre peších a cyklistov cez Malý Dunaj. Je tu prekrásny pohľad na pokojnú očarujúcu prírodu, pomaly sa vlniaci tok Malého Dunaja, sem-tam prerušovaný tichou vravou  ľudí splavujúcich túto pokojnú rieku. Na tomto úseku stojí za zváženie zastavenie sa pri malebnom drevenom prístrešku z konárov a rákosia akoby vystrihnutý z rozprávky, upadnutý do zabudnutia. Cesta pokračuje  ďalej smerom na chatovú oblasť  Madarász viac-menej po poľných a štrkových cestách cez Nový Život-Eliášovce, až po na komunikácii II. Triedy do Jelky. Vyznačenou odbočkou sa po asfaltovej ceste dostaneme k vodnému mlynu v Jelke.

Z dôvodu absencie legálne vyznačených cyklotrás v galantskom  regióne má spomínaná cyklotrasa obrovský význam a to hlavne z dôvodu  spoznávania regiónu, histórie vodných mlynov.  Vyznačením tejto cyklotrasy  po existujúcich  poľných a existujúcich komunikáciách  je zrejmé, že bude zachované naše prírodné  dedičstvo bez vážnych zásahov. Zároveň ale, bude v budúcnosti možné navzájom poprepájať trasy so zaujímavými turistickými atrakciami v okrese Dunajská Streda a Galanta. Cykloturisti budú mať možnosti výberu návštev mlynov v Tomášikove, Dunajskom Klátove, Jahodnej, Jelke, Slovakiaringu, atď.

Opäť sme sa niekoľko krát stretli so zástupcami obcí. Bolo potrebné zosúladiť termíny, vybaviť súhlasy obcí, všetkých vlastníkov, inštitúcií, čo dnes môžem zodpovedne prehlásiť, je beh na dlhé trate. Priznám sa, veľakrát naše nadšenie prechádzalo do zúfalstva. Zástupcovia obcí boli skeptický, súhlasy inštitúcií trvali mesiace. A potom….začalo všetko do seba zapadať. Veľkú zásluhu na tom má Peťo Sagan, ktorý „pobláznil“ Slovensko, ale pridali sa páni starostovia obcí Mostová a Tomášikovo, mimochodom tiež cyklisti, ktorí pomohli vybaviť chýbajúce povolenia.
Dnes, sa aj vďaka zástupcom obcí Mostová, Tomášikovo, donorov výzvy,  Slovenského cykloklubu, dostalo vyznačenie cykloturistickej trasy od Mostovej, cez vodný mlyn Tomášikovo, Potônske Lúky, Veľké Blahovo, Nový Život -Eliášovce  – Jelka prvé kontúry. Osadili sa informačné značky, informačná tabuľa. Naším nadšením sa nakazili aj ostatné obce, takže na jar bude celá časť popri Malom Dunaji kompletne vyznačená. Samozrejme, bude potrebné hľadať ďalšie financie na odpočívadlá a doplnkovú infraštruktúru, dnes je však dôležité, že sme ľuďom ukázali, že sa to dá.

Veľká vďaka patrí zástupcom a podporovateľom 2. grantovej výzvy Dunajského fondu, Slovenskému cykloklubu, zástupcom dotknutých obcí a všetkým, ktorí nám pomáhajú. Realizácia nášho projektu prinesie obciam a nášmu regiónu atraktívne zviditeľnenie s minimálnym zásahom na životné prostredie. V dôsledku absencie budovania nových cyklotrás z  eurofondových výziev na cyklodopravu, výstavbu cyklotrás a udržateľnej dopravy môžeme bez obrovských finančných investícií vybudovať z nevyužívaných poľných ciest, sieť atraktívnych cykloturistických destinácií.  

Je pred nami ešte dlhá cesta. Je potrebné zohnať financie na prvú časť, a to z Jelky do Galanty, až po vodnú priehradu Kráľová-Kaskády. Tu je už dnes vybudovaná cyklotrasa popri Váhu, oboma smermi a tak vznikne ďalšie prepojenie cyklotrás. V tejto časti nášho návrhu však už dnes súhlasili všetky inštitúcie, aj obce, ktoré už dnes prichádzajú so svojimi návrhmi. Verím, že sa to podarí…
 
Silvia Szokolová
OZ MaS Galanta


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.