V uplynulom roku bola na podnet mesta Poprad obnovená činnosť Slovenského cykloklubu Poprad na čele s Milanom Garčárom a Františkom Majchrovičom. V mene SCK sa chceme mestu Poprad, pod vedením primátora Jozefa Švagerka, veľmi pekne poďakovať za podporu klubu, spoluprácu a finančnú pomoc, ktorú poskytujú klubu na obnovenie činnosti.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.