Pre projekt Interreg SK-AT zakúpil Slovenský cykloklub nový prívesný vozík aj s potlačou klubu pre potrebu obnovy značenia na trase EuroVelo 13. Obnovou prejdú odpočívadlá, samostatné značenia a zároveň sa doplnia chýbajúce značky. Osádzať sa budú aj nové náučné panely či cykloservisné stojany, ktoré spríjemnia cykloturistický výlet na tejto trase.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.