Trnavský samosprávny kraj zorganizoval workshop k rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky na ktorom nechýbal ani Slovenský cykloklub. Diskusii sa zúčastnili zástupcovia tretieho sektora, niektorých samospráv či OOCR. Diskutovali sa hlavne o nových projektoch, spoluprácach kraja s ďalšími organizáciami, či o rozvoji cyklistiky na území kraja. S prezentáciou vystúpil predseda SCK Michal Hlatký či Marián Kasala z SCK Bicyglo Trnava.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.