Na jeseň roku 2018 správca značenia cykloturistických trás Rozvoj Spiš za finančnej podpory oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš vyznačil v Národnom parku Slovenský raj 6 nových cykloturistických trás v celkovej dĺžke 29 km, ktoré sprístupňujú ďalšie zaujímavé zákutia Slovenského raja ako napríklad Tomášovský výhľad, či Geravy. Nové trasy sú výsledkom úspešných rokovaní s vlastníkmi komunikácií a so Správou NP Slovenský raj. Aj z tohto dôvodu v roku 2019 OOCR Slovenský raj & Spiš v spolupráci so správcom značenia trás, vydala aktualizovanú cykloturistickú mapu (4. vydanie) financovanú z vlastných zdrojov a dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zároveň OOCR v Slovenskom raji vymieňa 15 ks exteriérových aktualizovaných máp.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.