Odkiaľ a kam cyklolávka povedie?

Nová  cyklolávka rieši prepojenie Rakúska a Slovenska cez rieku Morava v katastrálnych územiach obcí Marchegg a Vysoká pri Morave. Cyklolávka nám prepojí národnú rakúsku cyklotrasu KTM s medzinárodnou trasou EuroVelo 13 –  Cesta Železnej opony na slovenskej strane. Cyklolávka bude postavená na úrovni obce Marchegg, vzdialená od Cyklomostu slobody po trase EuroVelo 13 cca 11,5 km.

Kedy sa cyklolávka začne stavať a kedy bude hotová?

Cyklolávka Marchegg – Vysoká pri Morave sa má začať stavať v lete v roku 2020, a hotová by mala byť o rok. Doba výstavby bude však záležať od podmienok ochrany prírody a obmedzení z toho vyplývajúcich.

Aké budú jej parametre?

Parametre cyklolávky su dané požiadavkami všetkých zainteresovaných zložiek, či už ochrany prírody, plavebnej správy, colnej správy, a rôznych ďalších úradov.
Most bude mať lávku širokú 4 m, dĺžka mosta je 260 m, konštrukcia bude železobetónová. Musí byť aj zachovaná plavebná výška 7 m, nábehové rampy na most nesmú mať väčší sklon ako 6 %. Najväčšie rozpätie pilerov nad hladinou rieky Morava je 80 m, piliere budú mať výšku max. 17 m. V koryte rieky nebude žiaden pilier. Most bude osvetlený, počíta sa aj colnou kontrolu v prípade núdze.

Komu má lávka slúžiť? Ako bude užitočná cyklistom z Bratislavy?

Cyklolávka bude slúžiť cyklistom zo širokého okolia, vznikne ďalšie bezpečné prepojenie medzi Rakúskom a Slovenskom. Jej vybudovaním sa prepoja okolité obce aj na verejnú dopravu, ktorú majú záujem využívať občania okolitých obcí na obidvoch stranách rieky Morava. Zároveň bude slúžiť táto cyklolávka aj na cykloturistiku, vznikne bezpečný okruh pre rodiny s deťmi, a na tejto trase je veľa prírodných, či kultúrnych zaujímavosti, ktoré stoja za pozornosť aj z pozície cestovného ruchu.

Máš ešte nejakú zaujímavosť o tomto projekte?

Zaujímavosťou tohto projektu je, že rakúska strana v prvom kole odmietla túto cyklolávku v referende, teraz však je spolupráca na riešení tejto cyklolávky príkladná. Rozdiel je v tom, že oproti prvotnému návrhu umiestnenia cyklolávky sa toto umiestnenie posunulo cca o 200 m dolu po prúde rieky Morava, práve na žiadosť rakúskej strany.

Ďakujeme za informácie. 

Text: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.