Údržba značenia cykloturistických trás a peších turistických trás na území Bratislavského
samosprávneho kraja pokračovala v roku 2019 aj po ukončení hlavnej sezóny.

Počas celého roka venoval Bratislavský samosprávny kraj sústavnú pozornosť údržbe
a obnove značenia na cykloturistických a peších turistických trasách
vo svojom území.

Z celkovej dĺžky 966 km legálne značených cyklotrás sa tento rok v rámci trojročnej zmluvy
o údržbe cyklotrás na území BSK podarilo so Slovenským cykloklubom obnoviť značenie
a cyklistickú infraštruktúru na 130 km cyklotrás. Okrem klasickej údržby maľovaného
značenia sa osadilo 5 ks imidžových smerovníkov, v kraji pribudlo aj 5 ks veľkoplošných
cykloturistických máp. Najdlhšou cyklotrasou s obnoveným značením bola medzinárodná
trasa EuroVelo 6 (35,8km), na EuroVelo 13 sa údržba dotkla úseku v oblasti Gajár a Malých
Levár, v oblasti Záhoria cyklotrás medzi Studienkou a Malackami, Devínskou Novou Vsou,
Stupavou a Mariankou, v Malých Karpatoch je nové značenie v oblasti Kamzíka, Modry –
Harmónie a Bieleho Kríža. Všetko cykloturistické značenie bolo realizované v zmysle STN 01
8028 s dodržaním zmluvných termínov. BSK bude v záujme zlepšenia orientácie a pohybu
cyklistov na území kraja pokračovať v systematickej údržbe cyklotrás aj v budúcom roku,
plánované sú práce na úseku 150km trás.

Obnova pásového značenia na peších turistických značených trasách (TZT), ktorej súčasťou je
obnova značkovania, stavba smerovníkov, údržba značkárskych kolov, vrátane vyčistenia od
zarastajúcej vegetácie sa v tomto roku vykonala na 22 TZT s celkovou dĺžkou 190km.
V spolupráci s Klubom slovenských turistov, boli nainštalované aj 3 nové turistické závesné
mapy ,v lokalite Červený Kameň, Borinka a Pezinok – centrum. Najdlhšou obnovenou trasou
je TZT č.5145 (zelená) od Štefánikovej mohyly na Biely kríž v dĺžke 17,1 km. Všetky
značkárske práce boli realizované v súlade s normou STN 018025 Turistické značenie a podľa
platnej metodiky značenia.

Na turistických smerovníkoch Bratislavského kraja je už vyznačená formou nálepiek aj
tématická trasa Európskej cesty sv.Cyrila a Metoda. K dispozícii je story mapa, pomocou
ktorej si turista môže do detailov naplánovať putovanie po vzácnych pamiatkach
a unikátnych miestach. Existuje aj vo forme aplikácie pre smartfóny a dá sa použiť aj
v offline režime na pomoc v teréne. Projekt je realizovaný v spolupráci BSK s Domom
Centrope.

https://www.cykloportal.sk/images/gallery/all//znacenieBA2019-2_1578400065.jpeg


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.