Výlet: Bratislava-Rača – Svätý Jur – Ivanka pri Dunaji – Štefánikova mohyla

Dĺžka trasy: 15,6 km, prevýšenie 70 m
Doba výletu: cca 1,5 hodiny, s prehliadkou mohyly, s cestou späť 2,5 hodiny
Vhodné pre: všetky typy bicyklov
Náročnosť trasy: ľahká s minimálnym prevýšením
Povrch: asfalt

Trasa:

• Trasa tohto výletu začína v Bratislavskej Rači, pri kruhovom objazde na námestí Andreja Hlinku. Ulicou Pri vinohradoch sa dostaneme až k obratisku električiek na konci Rače a miestnou komunikáciou ponad hlavnú cestu pokračujeme mierne zvlneným terénom ponad výstavbu diaľnice D4, a popri vinohradoch do Svätého Jura.

• Tesne pred Svätým Jurom sa po pravej strane objaví Pustý kostolík, na ľavej strane zas cyklistické odpočívadlo zo slnečnými hodinami. O kúsok ďalej na ľavej strane je pekná moderná svätojurská kalvária a pri ceste ležia protivojnové zátarasy z 2. svetovej vojny. O pár desiatkach metrov prídeme na križovatku, kde odbočíme doprava a prejdeme podjazdom popod hlavnú cestu Bratislava – Pezinok.

• Za podjazdom pokračujeme priamo, prejdeme ďalším podjazdom popod železničnú trať, zabočíme doprava a pokračujeme stále priamo, až prejdeme mostom ponad Šúrsky kanál, a odbočíme na cyklistický chodník doprava a kopírujeme Šúrsky kanál až ku križovatke v Ivanke pri Dunaji.

• Počas tejto časti trasy sa dá z nej odbočiť a pozrieť si Šúrsky rybník s početným vodným vtáctvom, štrkovisko Panónsky les, neďalekú kaplnku v Panónskom lese, kaštieľ v Ivanke pri Dunaji, z cyklotrasy vidieť aj časť letiska M.R. Štefánika.

• Po cyklistickom chodníku , ktorý neskôr prejde na hrádzu Šúrskeho kanála pokračujeme stále priamo, prechádzame pod mosty ciest, diaľnice či železnice a prídeme až k mostu v Ivanke pri Dunaji. Tu odbočíme na most doprava a pokračujeme cez nový diaľničný most ponad diaľnicu D4, ďalej za mostom po cyklistickom chodníku až na parkovisko pri mohyle M.R. Štefánika.

• Na parkovisku odbočíme doľava a po peknej aleji prídeme priamo k mohyle M.R. Štefánika. Okolo mohyly sa vinie obdĺžnikový val, lemovaný stromoradím.


https://www.biker.sk/ https://www.chemolak.sk/ https://www.garmin.sk/Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.