Vysoko uznávaný aj v zahraničí

Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948. Ako iste viete, jeho hlavnou činnosťou bola výroba a tlač máp. Celé generácie Čechov a Slovákov používali jeho produkty v školách, aj v bežnom živote. Avšak vyrábali aj precízne mapové diela pre vojenské účely. V roku 2002 sa štátny podnik pretransformoval na VKÚ akciová spoločnosť. Na Slovensku bol takmer úplný monopol, čo sa týka výroby máp.

V roku 2016 odkúpilo kartografickú časť podniku vydavateľstvo CBS spol, s. r. o. z Kynceľovej a založilo novú spoločnosť VKÚ Harmanec, s. r. o. Táto spoločnosť pokračuje od roku 2017 v aktualizácii a vydávaní pôvodnej edície turistických máp Slovenska. Dovtedy utlmená kartografická výroba sa v roku 2017 opäť rozbehla naplno, keď sa spustila aj aktualizácia a vydávanie pôvodnej edície turistických máp Slovenska v mierke 1 : 50 000.

Pri aktualizácii jednotlivých turistických máp sa všetky nové informácie a dáta z terénu analyzujú a zanášajú do mapových podkladov. Na základe spolupráce s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom sa do mapy dostanú vždy aktuálne trasy.

Cyklotrasy vždy aktuálne

Spoluprácu so Slovenským cykloklubom nadviazali v roku 2017. Tým, že vznikali požiadavky od partnerov, samotných turistov a cyklistov, sa výrobcovia rozhodli doplniť cyklotrasy do turistických máp. Množstvo turistov sa venuje cyklistike a zase viacerí cyklisti obľubujú aj turistiku. V súčasnosti každú vydanú turistickú mapu korektúruje SCK, aby boli cyklotrasy aktuálne. Tak má mapa vyššiu pridanú hodnotu ako aj pre turistu, tak aj pre cyklistu.
Bývalý štátny podnik VKÚ Harmanec už od nepamäti vydával špeciálne cyklomapy a tiež cykloatlas 1:100 000.

Turisti ho chcú, VKÚ ho vytvorí.

V najbližších mesiacoch bude prebiehať aktualizácia Turistického atlasu Slovenska v mierke 1:50 000. Kompletný súbor 58 turistických máp z celého územia Slovenska bude zahŕňať zobrazenie cykloturistických trás, súradnicový systém WGS-84, podporu prístrojov GPS a užitočné informácie o turistike ako aj cykloturistike. Prvýkrát v histórii bude atlas dvojjazyčný, aj v anglickom jazyku. Keď bude chcieť ísť cykloturista či turista do terénu, samozrejme nemusí celý atlas brať so sebou. Atlas bude pozostávať zo samostatne vyberateľných listov, ku ktorým nebude chýbať ani plastové púzdro.

Vydavateľstvo CBS vydáva aj originálne a jedinečné detské maľované cyklomapy, ktorých taktiež sú trasy aktualizované Slovenským cykloklubom. Nakoľko sú cyklomapy venované najmä pre deti, sú spracovávané na základe detskej tématiky a doplňujúcimi ilustráciami. Avšak cyklotrasy, tam aj malý cyklista nájde vždy aktuálne. Aktuálne turistické mapy si môžete pozrieť aj online na stránke VKÚ.

Kontakt:
Mgr. Andrea Farkašová
Manažérka múzea, media manažérka
Tel: +421 948 232 979

CBS spol, s.r.o.
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
www.cbs.sk
www.vku-mapy.sk


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.