01. 02. 2021

Určite poznáte zeleno-žlté turistické mapy. Vyrábal ich bývalý štátny podnik Vojenský kartografický ústav v Harmanci a táto tradícia pokračuje dodnes. Po 16 rokoch pracuje kartografický tím na dlhoočakávanom Turistickom atlase Slovenska.

Prvýkrát v histórii v slovenskom aj anglickom jazyku

V týchto týždňoch prebieha aktualizácia turistami dlho očakávaného Turistického atlasu Slovenska v mierke 1:50 000. Vydavateľ turistických máp z Kynceľovej pri Banskej Bystrici v spolupráci s Klubom slovenských turistov a so Slovenským cykloklubom vytvoria 372 mapových strán z priestoru 58 vydaných turistických máp celého územia Slovenska.
Prvé vydanie Turistického atlasu Slovenska vzniklo v roku 2005. Kartografická výroba legendárnych turistických máp bola avšak do roku 2017 značne utlmená. Udržanie legendárnej značky VKÚ môžu turisti vďačiť vydavateľstvu CBS v Kynceľovej. Napomohlo pokračovaniu v aktualizácii a vydávaní pôvodnej edície turistických máp Slovenska v mierke 1 : 50 000. Súhrnným dielom bude aktualizované druhé vydanie Turistického atlasu Slovenska po prvýkrát aj v anglickom jazyku.

Pridaná hodnota

„V súčasnosti sa množstvo turistov venuje cyklistike a zase viacerí cyklisti obľubujú aj turistiku. Preto do turistických máp zapracúvame cyklotrasy, a tak má mapa vyššiu pridanú hodnotu ako pre turistu, tak aj pre cyklistu. Turistický atlas nebude výnimkou,“ spresňuje vydavateľ máp Milan Paprčka.

Turistický atlas Slovenska bude zahŕňať nielen zobrazenie turistických a cykloturistických trás, ale aj súradnicový systém WGS-84, podporu prístrojov GPS a užitočné informácie o turistike a cykloturistike. „Vyznačené budú aj diaľkové medzinárodné turistické cesty prechádzajúce cez územie Slovenska. Novinkou bude vyznačenie pútnických ciest, ako Svätojakubská cesta, Cyrilometodská cesta a Mariánska cesta,“ dopĺňa redaktor Bohuš Schwarzbacher.
Keď bude chcieť ísť cykloturista či turista do terénu, samozrejme nemusí celý atlas brať so sebou. Atlas bude pozostávať zo samostatne vyberateľných listov, ku ktorým nebude chýbať ani plastové púzdro.

Vysoko uznávaný aj v zahraničí

Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948. Jeho hlavnou činnosťou bola výroba a tlač máp, najmä pre potreby československej a neskôr aj slovenskej armády. Celé generácie Čechov a Slovákov používali jeho produkty v školách, aj v bežnom živote. Množstvo vzácnych vyznamenaní získal ústav aj od zahraničných vojenských autorít a dokonca aj od pápeža Jána Pavla II. V roku 2002 sa štátny podnik pretransformoval na súkromnú akciovú spoločnosť. Na Slovensku bol takmer úplný monopol, čo sa týka výroby máp, ale postupne ich výroba upadala a mapy sa stávali neaktuálnymi.
V roku 2016 odkúpilo kartografickú časť podniku vydavateľstvo CBS spol, s. r. o. z Kynceľovej a začala sa nová éra známych turistických máp. V priebehu troch rokoch sa podarilo zaktualizovať celé územie Slovenska. Preto je teraz možné vydať aj dlho očakávaný turistický atlas celej republiky.

Podľa slov Milana Paprčku nová verzia Turistického atlasu Slovenska aktualizujú nielen od kancelárskeho stola, ale najmä priamo v teréne. Regionálni projektoví manažéri realizujú zber informácií, ktoré sú potrebné k aktualizácii mapových podkladov celého Slovenska. Poskytujú aj určitý priestor pre informovanosť o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu na Slovensku. Tak môže byť súčasťou najpodrobnejšieho turistického atlasu aj zariadenie, služba či obec poskytujúca uspokojenie potrieb turistov. Vydavateľ chce takto pomôcť aj cestovnému ruchu, ktorý v súčasnosti trpí asi najviac. Kontaktovaním koordinátora turistického atlasu Mgr. Lukáša Paška na emaile pasko@vku-mapy.sk sa môže zariadenie cestovného ruchu svojimi poskytovanými službami stať súčasťou veľdiela, ktoré očakávajú turisti už dlhé roky.

Kontakt:
Mgr. Andrea Farkašová
Manažérka múzea, media manažérka

CBS spol, s.r.o.
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
www.cbs.sk
www.vku-mapy.sk


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.