Ak sa vám páčia aktivity spojené s cykloturistikou a cykloturistickým značením, radi bicyklujete a chceli by ste prispieť svojou troškou, venovať 2 %,je ideálna možnosť. Postup je veľmi jednoduchý.

Ak ste zamestnanec, stiahnite si tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018 a nechajte si ho potvrdiť u vašej mzdovej účtovníčky. Pripravte si aj druhé tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%, predvyplnené sú údaje o SCK, doplníte tie Vaše. Spolu ich musíte doručiť na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska do 30. apríla 2019.

Ak si podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba alebo podnikateľ, stačí v oddieli XII. daňového priznania v časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO doplniť údaje o SCK, podať ho musíte do 31. marca 2019.

Ak si podávate daňové priznanie sami ako právnická osoba, stačí v časti IV.daňového priznania v časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO doplniť údaje o Slovenskom cykloklube. Podať ho musíte do 31. marca 2019.


2 SCK 2019.pdf
Vyhlásenie 2 SCK za 2018

Dôležité údaje o prijímateľovi:

IČO: 34009388

právna forma: občianske združenie

Slovenský cykloklub

Námestie slobody 6 921 01

Piešťany

Ďakujeme!

Michal Hlatký
predseda SCK