Milí priatelia a nadšenci cykloturistiky, pripravili sme pre vás pokračovanie informačnej kampane „Céčka“ sú našou vizitkou. V tomto článku preberieme ako sa cykloturistické trasy delia podľa farieb a čo jednotlivé farby znamenajú.

Cykloturistické trasy sú vyznačované podľa technickej normy STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. V nej sú definované i farby, ktorými sú vyznačované. Cyklotrasy sa farebne odlišujú pre ich jednoznačnosť a pre ľahšiu orientáciu cykloturistu v teréne.

Na značenia sa využívajú nasledovné farby:

    - Červená: značia sa ňou len trasy EuroVelo, cyklomagistrály a diaľkové trasy – v podstate chrbtová sieť cyklotrás. Táto farba sa nepoužíva pri náučných cykloturistických trasách.
    - Modrá: značia sa ňou paralelné trasy k trasám EuroVelo, diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie alebo náročnejšie regionálne cykloturistické trasy, dlhšie alebo náročnejšie náučné cykloturistické trasy.
    - Zelená: značia sa ňou stredne náročné cykloturistické trasy, cykloturistické okruhy zdravia a cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi, stredne náročné náučné cykloturistické trasy, náučné cykloturistické okruhy zdravia a náučné cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi.
    - Žltá: značia sa ňou ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi cykloturistickými trasami, krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým, kultúrnym a technickým zaujímavostiam. Vzhľadom na to, že náučná cykloturistická trasa v hierarchii „ľahká - žltá“ by sa na žltom podklade strácala, používa sa na piktogramy cyklistu, farebný hrot a farbu maľovanej značky „C“ čierna farba.
    - Čierna: značia sa ňou ľahké náučné cykloturistické trasy podľa vyššie uvedeného, používa sa na prvkoch náučnej cykloturistickej trasy a maľovaných značkách „C“, ktoré majú žltý podklad.

Taktiež farba odzrkadľuje i dôležitosť trasy v celoslovenskej sieti cykloturistických trás. Dôležitosť cykloturistických trás teda klesá v poradí červená – modrá – zelená – žltá, dôležitosť náučných cykloturistických trás klesá v poradí modrá – zelená – čierna.

Sledujte nás web, ak máte záujem sa dozvedieť viac o našej činnosti. V nasledujúcom článku z kampane „Céčka“ sú našou vizitkou sa bude zaoberať rozdelením cykloturistických trás podľa náročnosti.