TS, 23. jún 2022

EuroVelo 11 – jedna z troch medzinárodných EuroVelo trás, ktoré prechádzajú malebným Slovenskom a ako jediná, ktorá prechádza východom našej krajiny. Slovenský cykloklub pôsobí ako národný koordinátor trás EuroVelo na Slovensku, avšak trasa EuroVelo 11 je jediná, o ktorej nemáme až také informácie ako o tých na západnom Slovensku. O rozvoji trasy rozhodujú predovšetkým regionálny koordinátori a samosprávne kraje. Prinášame vám informácie o tom, čo všetko sa na trase vybudovalo za posledné roky a čo je v pláne v blízkej budúcnosti. Text nám poskytla p. Štupáková – regionálna koordinátorka trasy EuroVelo 11.

EuroVelo 11 prepája dve metropoly východu

EuroVelo 11 na území východného Slovenska, prepája dve regionálne centrá – Prešov a Košice v celkovej dĺžke 192 km, z toho 150 km na území Prešovského kraja a 42 km na území Košického kraja. Na územie Slovenska vstupuje z Poľska – Mníšek nad Popradom a prechádza do Maďarska v obci Trstená pri Hornáde/Kéked.

Vysoké štandardy a technické parametre cyklotrasy vyžadujú značné úsilie najmä pri projektovej príprave. Od roku 2014, kedy PBS Kostitras – regionálny koordinátor úseku EV11 realizoval prvú vyhľadávaciu technickú štúdiu bolo stavebne zrealizovaných 77 km. Na veľkú väčšinu sme získali externé finančné zdroje predovšetkým z EÚ. Dosiahnutie a splnenie  hlavných kritérií pri plánovaní a realizácii cyklotrasy – priamosť, bezpečnosť, komfort, plynulosť a atraktivita – vyžaduje 20 premostení cez rieky, nakoľko trasa vedie predovšetkým pozdĺž riek Poprad, Torysa a Hornád. Doteraz sa podarilo zrealizovať deväť z nich.  

Na celej trase EV-11 na slovenskom území bude spĺňať cyklistická trasa vysoké štandardy ECF, ktorá je nositeľom myšlienky vo vzťahu k Európskej komisii. Znamená to, že budované úseky musia mať celoročne zjazdný povrch, šírkové usporiadanie min. 3 m, stúpanie na krátkych úsekoch nesmie prekročiť 6%.

V roku 2020 bola cykloturistická trasa vyznačená v úseku Mníšek nad Popradom – Prešov v dĺžke 100km. Náročnosť procesov pre menšie obce s investičnou prípravou a realizáciou podporili odhodlanie VÚC. V súčasnosti náklady s prípravou projektovej dokumentácie aj celkovou investičnou prípravou prevzali samosprávne kraje – veľmi náročný proces, ktorý okrem samotných technických riešení zahŕňa predovšetkým majetkovo právne vysporiadanie a inžiniersku činnosť.

Čo sa bude diať na EuroVelo 11 v najbližšom období?

Výnimočnosťou najbližšieho obdobia je prepojenie miest Košice a Prešova. Hlavnou prekážkou je obchádzka skalného masívu nad riekou Hornád Družstevná. Ide o veľmi zaujímavý stavebný objekt, dostal názov Galéria, ide o prekonanie skalného masívu pri Hornáde v dĺžke 80 m.

Do skalného masívu bude vložená betónová konštrukcia, ktorá bude chránená zhora a zároveň bude otvorená smerom k toku rieky, aby si cyklisti mohli vychutnať bezpečnú jazdu a pritom nestratili vizuálny kontakt na okolitú krajinu. Viacero moderných prvkov – napríklad fotovoltaické osvetlenie, či zelená strecha – podčiarknu výnimočnosť tejto cyklistickej cestičky. Stavba začne už tohto roku, patrí to do priorít Košického samosprávneho kraja, ktorý zastrešuje celú investíciu. Bude to významný krok ku prepojeniu smerom na Prešov, ale aj do celej doliny Hornádu.

Ak sa bude pokračovať v začatých procesoch rovnakou intenzitou a vzhľadom na značnú pripravenosť územia a sľubované externé finančné zdroje z EÚ, tak je možné, že do roka 2030 bude mať východné Slovensku svoju cyklodiaľnicu hotovú.

Text: Viera Štupáková, regionálna koordinátorka EuroVelo 11


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.