V súvislosti s vybudovaním nového cyklochodníka od lokality VD Žilina po Terchovú, sme v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pristúpili k prekládke trasy č. 038 – Terchovsko-Oravskej cyklomagistrály.

Slovenský cykloklub aj v roku 2022 spolupracuje s KOCR Žilinský turistický kraj na obnove a vyznačení nových úsekov cykloturistických trás v regióne. V balíku tohtoročnej obnovy je viac ako 300 km cykloturistických trás. 

Najväčším zásahom v regióne je prekládka pôvodnej cyklomagistrály 038 – Terchovsko-Oravská cyklomagistrála nanovovybudovaný chodník od VD Žilina po Terchovú. Pôvodnou červenou značkou bude viesť modrá cykloturistická značka 2443 – Podhorím Malej Fatry (Varín – Terchová).

Vedenie magistrály č. 038 sa zmení na 73,5 km, pričom získa štatút cestnej cykloturistickej trasy a tým pádom je vhodná pre všetky typy bicyklov. Trasa je vedená nenáročným terénom, naprieč regiónom od VD Žilina po hraničný prechod SK-PL Novoť.

Ako sme už spomínali, nová Terchovsko-Oravská cyklomagistrála bude viesť od VD Žilina cez obec Varín, odtiaľ začne kopírovať rieku Varínka až do Terchovej. Ponad rieku Varínka je aktuálne vybudovaných desať unikátnych veľkých drevených mostov a šesť lávok, ktoré svojou architektúrou a stavbou zapadajú do prostredia krajiny. Povrch trasy je prevažne asfaltový, v niektorých úsekoch je použitá udupaná šotolína.

Projekt výstavby novej cyklotrasy bol financovaný z projektu „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, ktorý realizovala OOCR Malá Fatra.

Modrá cykloturistická značka č. 2443 – Podhorím Malej Fatry bude v dĺžke 22,1 km prepájať obec Varín s Terchovou po horskom teréne, poľných cestných a miestnych komunikáciách. Tým pádom je vhodná iba pre MTB bicykle. Trasa je určená obťažnosťou SPORT a teda je vhodnejšia pre skúsenejších cykloturistov.  Obe nové trasy sa stretnú v obci Terchová pri centrálnej cykloturistickej orientácii v obci.

Zaujímavosťou na trase sú dve studničky v osade Mažgutovci a v Dolnej Tižine. Cykloturistu však prekvapia nádherné panoramatické výhľady na Národný park Malá Fatra a jej okolie.

V súčasnosti ešte nie sú nové trasy premietnuté na našom webe www.cykloportal.sk, zmeny budú premietnuté až po úplnom vyznačení v teréne. Aktuálne na značení pracujeme a pevne veríme, že nové vedenie a príslušné zmeny ocení nejeden cykloturista.

Vyznačenie nových úsekov, ako i obnovu existujúcich trás v kraji realizujeme z finančnej podpory KOCR Žilinský turistický kraj.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.