Aj v roku 2021 získal Slovenský cykloklub dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Každoročne získava Slovenský cykloklub finančnú dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky. Dotácia je smerovaná na obnovu cykloturistického značenia na Slovensku.

Ako každý rok, tak i tento sa dotácia prerozdelí medzi vybraných značkárov Slovenského cykloklubu a regionálne kluby tak, aby sa značenie obnovilo vo všetkých regiónoch Slovenska. Aktuálne je naplánovaná obnova cykloturistického značenia na viac ako 2 000 kilometrov cykloturistických trás. Výška podpory pre rok 2021 je vyčíslená na sumu 110 500€.

Spoločne sa vďaka dotácii obnoví približne 120 cykloturistických trás na Slovensku. „Nový šat“ dostane 15 červenou značených cyklomagistrál, viac ako 20 modrých a viac ako 30 zelených cykloturistických trás. Najvyššie zastúpenie v počte majú žlté cykloturistické trasy, ktoré často predstavujú tzv. cykloturistické spojky. V roku 2021 je naplánovaná obnova 48 žltých cykloturistických trás na Slovensku.

Aktuálne už mnohí značkári realizujú obnovu cykloturistického značenia v teréne. Sme veľmi radi, že prostredníctvom finančnej dotácie vieme zabezpečiť skvalitňovanie siete cykloturistických trás na Slovensku.

Všetky informácie ohľadom dotácie zverejňujeme v záložke Povinné zverejňovanie.


https://www.biker.sk/ https://www.chemolak.sk/ https://www.garmin.sk/ https://www.focus-bikes.com/sl_en/Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.