Máme za to, že turistika vo svojich rôznych podobách či už pešia, cyklo, jazdecká alebo vodácka patrí k najmasovejším športom vôbec.

Na Slovensku máme spoločne viac ako 30 000 km značených cykloturistických a peších turistických trás, ktorých história má viac ako 148 rokov. Len legálne vyznačených cykloturistických trás je cez 16 000 kilometrov. Systém značenia slovenských trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý ročne navštívia milióny domácich a zahraničných turistov.

Napriek tomu sme svedkami nedostatočnej právnej úpravy v právnom poriadku Slovenskej republiky v oblasti ochrany a legalizácie turistického značenia. Aktuálne sa pred Národnú radu Slovenskej republiky dostal návrh zákona o turistických trasách, ktorý by mal upravovať všetky druhy turistiky (pešiu, cyklo, vodnú, jazdeckú…).

Daný zákon bude prínosný v systematickej ochrane, legalizácii a správcovaní turistického značenia na Slovensku. Zákon by mal:

  • definovať turistické značky a pravidlá značenia,
  • prevziať register turistických a ďalších trás,
  • stanoviť správcu, ktorý bude zodpovedný za značenie,
  • upraviť financovanie,
  • ochrániť turistické značenie pred ničením,
  • upraviť činnosť horských sprievodcov.

Petičný výbor v zložení Mgr. František Šiller, predseda Klubu slovenských turistov, Michal Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu a Mgr. Branislav Mráz rozhodol pripraviť verejnú petíciu, ktorej cieľom je docieliť prijatie predkladaného zákona Národnou radou Slovenskej republiky.

„Touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o prijatie samostatného zákona, ktorého predmetom bude ochrana značenia turistických chodníkov a trás, definovanie povinností a práv fyzických a právnických osôb v súvislosti so značením turistických chodníkov a trás a zadefinovanie, že táto činnosť je vo verejnom záujme,“ petičný výbor.

Petíciu môžete podpísať na tomto odkaze.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.