Aj v roku 2021 získal Slovenský cykloklub dotáciu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dotácia bola určená na obnovu cykloturistického značenia na už existujúcich cykloturistických trás a nákup nevyhnutného materiálu.

Obnova značenia na vybraných trasách po celom Slovensku

Zo získaných financií sa predovšetkým obnovovalo maľované značenie na stovkách kilometroch cykloturistických trás, vymieňali sa poškodené prvky cykloturistickej orientácie, vyrábali a osádzali sa tabuľky na nové miesta cykloturistickej orientácie.

V roku 2021 sa vyrobilo a osadilo viac ako 800 nových cykloturistických tabuliek150 nových cyklosmerovníkov. Tie zhusťujú cykloturistické značenie na miestach, kde orientácia v teréne nebola jasná alebo z iného dôvodu tam bola potrebná.

Obnova cykloturistického značenia sa vykonávala naprieč celým Slovenskom, vykonávali ju poverení vyškolení značkári. Práce boli vykonávané v zmysle novelizovanej STN 01 8028. Prinášame i krátky fotoreport z obnovy cykloturistického značenia.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.