Slovenský cykloklub spustil registráciu na školenie značkárov cykloturistických trás. Školenie bude uskutočnené počas víkendu 19. – 20. NOVEMBER 2022.

O školení značkárov cykloturistických trás

Školenie značkárov cykloturistických trás je dvojdňové školenie, ktoré pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Slovenský cykloklub v rámci svojej činnosti vykonáva takéto školenia už od roku 1997 . V roku 1998 získalo SCK štátnu akreditáciu pod číslom protokolu 4/98 pre odbornú spôsobilosť: Značkár cykloturistických trás.  Od roku 2015 sú značkári školený v zmysle STN 01 8028.

 • Termín školenia: 19. – 20. NOVEMBER 2022.
 • Miesto školenia: Ranč pod Babicou, Bojná 812, 956 01  Bojná (www.rancpodbabicou.sk)

Školenie pozostáva z oblastí:

 • zákony týkajúce sa cykloturistického značenia,
 • rekognoskácia cykloturistickej trasy,
 • evidencia cykloturistických trás,
 • spracovanie dokumentácie k cykloturistickej trase,
 • technická norma STN 01 8028,
 • zásady pri značení cykloturistických trás,
 • príprava značkárskeho materiálu a pomôcok,
 • spracovanie textácie,
 • praktická výučba v teréne,
 • príklady značenia cykloturistických trás.

Podrobný rozpis programu školenia dostane každý registrovaný účastník do e-mailu. Zmena programu je vyhradená.  Každý úspešný frekventant získa značkársky preukaz, ktorého platnosť je 5 rokov od vystavenia. Tento preukaz mu bude zaslaný poštou na adresu a v digitálnej verzii na e-mail. Na základe tohto preukazu môže vykonávať prácu cykloturistického značkára.

Suma školenia: 

 • opätovné školenie (obnovenie značkárskeho preukazu) – 49,00 € /osoba,
 • školenie nového cykloturistického značkára – 69,00 € /osoba,
 • stravovanie – 30,00 € /osoba.

Suma školenia zahŕňa: 4x lektor (celodenné lektorské prednášky), praktické lekcie v teréne, 1x vytlačenú STN 01 8028, 1x slovník cykloturistického značenia, drobné občerstvenie počas celého dňa, vystavenie preukazu značkára cykloturistických trás.

Suma stravovania zahŕňa: 2x obed (polievka + hlavné jedlo), 1x večera (pizza podľa vlastného výberu), občerstvenie po oba dni školenia.

Suma školenia nezahŕňa ubytovanie. Ubytovanie si každý účastník rieši individuálne. 


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.