Počas predposledného novembrového víkendu Slovenský cykloklub organizoval Školenie značkárov cykloturistických trás 2022. Tohtoročné školenie sa konalo v priestoroch Ranču pod Babicou.

Dva dni plných výučby o značení cykloturistických trás

V dňoch 19. – 20. novembra 2022 sa uskutočnilo Školenie značkárov cykloturistických trás. Školenie bolo dvojdňové, pričom počas soboty sa frekventanti učili teóriu z oblasti cykloturistiky a v nedeľu im boli ukázané praktické ukážky v teréne.

Sobotný deň pozostával z prednášok z oblastí:

 • zákony týkajúce sa cykloturistického značenia,
 • rekognoskácia cykloturistickej trasy,
 • evidencia cykloturistických trás,
 • spracovanie dokumentácie k cykloturistickej trase,
 • technická norma STN 01 8028,
 • zásady pri značení cykloturistických trás,
 • príprava značkárskeho materiálu a pomôcok,
 • spracovanie textácie.

Popri prednáškach boli vedené i zdĺhavé diskusie, snažili sme sa zodpovedať všetky otázky od frekventantov. Veľkým pozitívom pre nás bolo, že veľké percento zo zúčastnených sa už stretlo s prácou ako cykloturistický značkár a preto im témy neboli cudzie.

Počas celého víkendu vládla naozaj veľmi dobrá nálada a môžeme tvrdiť, že sa pod jednou strechou stretlo 30 cykloturistických nadšencov. Prednášky boli až do cca 18:00 večer, následne nasledoval voľný program a priestor na voľnú diskusiu. V nedeľu ráno sme sa všetci presunuli do terénu, kde frekventantom boli predstavené jednotlivé prvky cykloturistického značenia. Nasledovali ukážky maľovaného značenia a montáže cyklotabuliek na cyklosmerovník.

Nedeľný deň pozostával z prednášok z oblastí:

 • praktická výučba v teréne,
 • príklady značenia cykloturistických trás
 • test.

Školenia sa zúčastnilo spolu 30 úspešných cykloturistických značkárov, z čoho 6-sti boli preškolení už existujúci značkári.

Ďakujeme za účasť a prajeme mnoho vyznačených kilometrov!


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.