Farba: červená
Evidenčné číslo: 002
Dĺžka (km): 81,7 km
Prevýšenie: 0/27 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Vážska cyklomagistrála je významnou diaľkovou cykloturistickou magistrálou spájajúcou Strečno a Komárno. Väčšinou vedie po udržiavanej hrádzi rieky Váh.

Popis: Úsek Vážskej cyklomagistrály Horný Čepeň – Komárno, prechádza Nitrianskym a Trnavskym krajom. Trasa začína v katastri obce Horný Čepeň, po asfaltovej hrádzi pokračuje do Serede. Pri cestnom moste ponad Váh (cesta I.triedy č. 62) odbáča mierne doľava, prejde popod most a vyjde späť na hrádzu. Ďalej trasa pokračuje po vyasfaltovaných chodníčkoch k VN Kráľová. Tu trasa schádza z hrádze a pokračuje po úzkej cestičke okolo oplotenia vodného diela približne 1 km a vracia sa späť po panelovej cestičke na asfaltovú hrádzu. Od VN Kráľová ďalej cykloturistická trasa pokračuje rovnako vybudovanými asfaltovými cestami až do Komárna, kde tento úsek Vážskej cyklomagistrály končí.

Opisovaný úsek je v celkovej dĺžke viac ako 80 kilometrov. Trasa je vedená prevažne po vybudovaných trávnatých hrádzach. Upozorňujeme, že stav trávnatej hrádze nevieme zaručiť, nakoľko sa o tieto úseky stará SVP. Trasa je vhodná i pre začiatočníkov.

V súčasnosti trasa nie je vybudovaná v úseku od obce Horná Čepeň po Hlohovec (Šulekovo). V budúcnosti sa však plánuje i tento úsek vyznačiť a vybudovať.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.