Farba: červená
Evidenčné číslo: 019
Dĺžka (km): 74,9 km
Prevýšenie: 182/218 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Južná časť Ponitrianskej cyklomagistrály celá vedie popri rieke Nitra až k jej sútoku s riekou Váh.

Popis: Trasa začína na hrádzi pri obci Výčapy – Opatovce. Až do Nitry trasa vedie po trávnatých hrádzach rieky Nitra. Cez mesto Nitra trasa prechádza po dobre vybudovaných cyklochodníkoch a asfaltových hrádzach a takto pokračuje až do Dolných Krškian. Tu trasa prechádza okolo mlyna a znova pokračuje trávnatou hrádzou k obci Čechynce, kde schádza z hrádze na paralelnú asfaltovú poľnú cestu. Z tohto miesta pokračuje popod hrádzu k obci Veľký Cetín, kde opäť vychádza na hrádzu. Po nej pokračuje okolo viacerých obcí až k archeologickej lokalite Nitriansky Hrádok, ktorá sa nachádza priamo pri trase. Z Nitrianskeho Hrádku až do Nových Zámkov je hrádza stále trávnatá. Celým mestom do lokality Berek trasa vedie po cyklochodníkoch a asfaltových hrádzach. Následne pri reštaurácii Berek odbáča doprava a po poľnej ceste trasa vedie do Nového Gúgu, kde opäť vychádza na hrádzu rieky Nitra. Posledný úsek je znova trávnatý až do Komoče, kde trasa v súčasnosti končí.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.