Farba: červená
Evidenčné číslo: 052
Dĺžka (km): 60,2 km
Prevýšenie: 600/828 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Zaujímavá cyklomagistrála prepájajúca Dudince, okolie so Štiavnickými vrchmi a cykloturistickými trasami v okolí.

Popis: Trasa začína v Dudinciach na križovatke viacerých cyklotrás. Červená trasa spoločne s ďalšími prechádza po poľných cestách do obce Hontianske Tesáre, kde červená trasa odbáča doprava a už sama pokračuje po asfaltovej ceste do obce Ladzany. Tu križuje hlavnú cestu I. triedy a pomaly opúšťa obec. Trasa v týchto miestach vchádza do Štiavnických vrchov a po dobrej lesnej ceste prichádza do dedinky Badaň. Odbáča doľava a po asfaltovej ceste pokračuje ďalej. Stálym stúpaním prichádza ku krásnemu a malebnému jazeru Počúvadlo pod vrchom Sitno. Trasa stúpa až do sedla Peciny, kde sa nachádza križovatka viacerých cykloturistických trás. Magistrála sa točí doľava k Veľkému Richnavskému jazeru a klesá k lokalite Sementlov. V tomto mieste odbáča doľava a pokračuje do obce Dekýš, za obcou vedie po lesnej ceste k bývalému mlynu. Následne až do obce Jabloňovce trasa pokračuje dobrou lesnou cestou. Z Jabloňoviec cez obec Bátovce do Žemberoviec trasa vedie po asfaltových, ale málo frekventovaných cestách. V Žemberovciach odbáča doprava a stúpa poľnou cestou. Stúpanie nie je prudké a po chvíli už trasa pokračuje zvlnením terénom do obce Hontianske Trsťany. Konečný úsek je vedený po ceste III. triedy cez obec Hontianske Moravce späť do Dudiniec.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.