Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2015
Dĺžka (km): 14,7 km
Prevýšenie: 0/5 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Príjemná nížinná bicyklovačka od Seneckých jazier, po lokalitu Ister, v obci Jelka. Trasa prechádza Bratislavským a Trnavským krajom. Vo svojej plnej dĺžke prepája viaceré regionálne cykloturistické trasy, čím si turista môže vytvoriť okruhy, či spájať zaujímavé turistické ciele.

Popis: Trasa začína v meste Senec na križovatke cykloturistických trás pri seneckých Slnečných jazerách. Stretá sa tu päť cykloturistických trás. Na tomto mieste sa nachádza i cykloservisný stojan, ktorý osadilo mesto Senec. V prípade potreby pomôže nejednému cykloturistovi.

Modrá značka pokračuje juhovýchodne, spolu s trasami 5014 – Okruh Senec a 8043 – Kostolná pri Dunaji – Nová Dedinka – Senec. Po pár metroch sa od nás odpojí žltá značka, so zelenou ideme v súbehu až k prechodu cesty I. triedy. Zelená značka pokračuje po cyklochodníku popri ceste č. I/52. My cestu prekročíme a pokračujeme v smere do obce Krmeš, kde počas cesty míňa Hlboké jazero. Prechádzame ponad rieku Čierna voda cez obec Kostolná pri Dunaji okolo zooparku do Hurbanovej Vsi. Prejdeme popri meandru Malého Dunaja do malebnej obce Jelka a opäť k meandru rieky.

Tu cykloturistická trasa končí pri reštaurácii Ister Jelka. Na začiatku obce stretáme cykloturistickú spojku č. 8202 – Spojka Jelka, ktorou sa vieme napojiť na významnú regionálnu trasu v Trnavskom kraji – 2210 – Po stopách vodných mlynov.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.