Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2442
Dĺžka (km): 11,2 km
Prevýšenie: 50/0 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - CESTNÉ TRASY
Povrch: asfalt

Charakteristika: Cestná cykloturistická značka, ktorá prepája Žilinu s obcou Varín, Koňhora. Trasa vedie v 80% po vybudovaných cyklochodníkov alebo separátnych cyklopruhoch. Trasa nadobúda možnosť tvorby okruhov v regióne.

Popis: Cykloturistická trasa začína pri VD Žilina na križovatke viacerých cykloturistických trás. Za pár metrov sa napája na cyklochodník a popod železničný most prechádza do lokality Za štrekou. Tu sa trasa prudko stáča vpravo, kde nasledujeme nakreslený piktogram cyklistu na zemi. Krátko pokračujeme po tejto komunikácii a opäť sa napojíme na cyklochodník. Ním sa presunieme do obce Teplička nad Váhom. Trasa stále vedie rovinatým terénom a prechádza postupne obcami Teplička nad Váhom, Nededza a Gbeľany. Medzi Nededzou a Gbeľanmi je vybudovaný nový cyklochodník mimo zónu dopravy. Na ostatných úsekoch je cyklistický pruh oddelený nakresleným piktogramom na ceste.

Za Gbeľanmi sa cykloturistická trasa opäť napojí na vybudovaný cyklochodník, ktorý vedie až pred obec Varín, pri kaplnku. Po pravej strane môžeme vzhliadnuť  cyklomost ponad Varínku kadiaľ vedie Terchovsko – Oravská cyklomagistrála.

Naša trasa však pokračuje vľavo po asfaltovej komunikácii priamo do obce Varín. Prechádza ňou a za obcou sa napája na ďalší drevený most a stretá sa tak už spomenutou cyklomagistrálou 038 – Terchovsko-Oravská cyklomagistrála.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.