Farba: zelená
Evidenčné číslo: N5202
Dĺžka (km): 69,2 km
Prevýšenie: 0/25 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Plynulé pokračovanie cykloturistickej trasy SacraVelo v Trnavskom kraji. Trasa začína v Bratislave, v časti Vlčie Hrdlo, kde sa stretáva s bratislavskou vetvou N2002 – SacraVelo a medzinárodnou trasou EuroVelo 6. Cyklistu privedie až do Tomášikova, k Vodnému kolovému mlynu.

Popis: Zelená náučná cykloturistická trasa začína v Bratislave, v lokalite Vlčie Hrdlo, na križovatke viacerých cykloturistických trás, ktorou je i modré SacraVelo prechádzajúce Bratislavským krajom. Trasa pokračuje v súbehu s EuroVelo 6 po vybudovanom cyklochodníku na hrádzi popri Dunaji. Trasa obchádza Šamorín, kde môže cyklista využiť krátku odbočku do areálu X-Bionic. Krátko za Šamorínom prichádzame k lokalite Odbočka Báč, kde stretáme žltú odbočku ku kompe v obci Kyselica.

My však schádzame z hrádze do obce Báč. V obci sa nachádza veľké golfové ihrisko a historický Kláštor Františkánov z rokov 1660-1674. Cyklotrasa vedie priamo popri ňom, prechádza centrom obce Trnávka a Blatná na Ostrove. V Blatnej na Ostrove stojí na zmienku miesta Kúria.

Cykloturistická trasa pokračuje do obce Holice, kde prechádzame popri krásnom Kostole sv. Petra a Pavla. Postupne míňame obce Lúč na Ostrove, Etreho Kračany, Kostolné Kračany až prichádzame do Dunajskej Stredy. Cykloturistická trasa obchádza centrum mesta popri autobusovej stanici, avšak odporúčame si spraviť krátku prestávku, odbočku a centrum mesta si prezrieť.

Z Dunajskej Stredy pokračujeme cez obec Vydrany do Veľkého Blahova. Za obcou, pri cintoríne, trasa odbáča na nespevnenú komunikáciu smerom na Blahovské rybníky. Na danej ceste sa nachádzajú väčšie jamy, ktoré bývajú v daždivom období plné vody. Preto odporúčame si trasu prejsť skôr v letnom období. Po ľavej strane míňame rybníky, po pravej strane stretáme chovnú stanicu na ryby.

Touto cestou prichádzame až do Tomášikova. Prejdeme ponad rieku Malý Dunaj a na chvíľku sa vnárame do lesného prostredia. V závere nás čaká Vodný mlyn Tomášikovo. Areál mlynu je zrekonštruovaný, nájdete tu občerstvenie, oddychovú zónu i obchodík so suvenírmi.

!! UPOZORNENIE: Trasa je v teréne vyznačená iba zvislým cykloturistickým značením (cykloturistickými smerovníkmi), nie je vyznačená maľovaným značeným. Odporúčame si ju stiahnuť do svojho zariadenia, aby ste pri prípadnej križovatke bez označenia nezablúdili.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.