Návštevníci spišského regiónu budú mať onedlho k dispozícii aktuálnu turistickú mapu. Zahŕňať bude podrobný prehľad turistických trás, cyklotrás a zaujímavé tipy na výlet. Aktualizácia prebieha priamo v teréne štyri mesiace.

Kolektív vydavateľstva pozostávajúci z kartografov, redaktora a manažéra pracuje v týchto týždňoch na aktualizácii turistickej oblasti na Spiši. Výsledkom bude podrobná turistická mapa
v mierke 1:50 000.

Aktualizácia prebieha priamo v teréne

Počas aktualizácie turistickej mapy sa všetky informácie a mapové dáta získavajú priamo v teréne. Manažér projektu Martin Koščo pracuje na aktualizácii mapy štyri mesiace. „V rámci získavania potrebných údajov a aktuálnych dát spolupracujeme najmä s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, s podnikateľmi v cestovnom ruchu a tiež miestnymi turistickými organizáciami. Aj takouto spoluprácou zabezpečujeme aktuálny prehľad informácií o poskytovaných službách v tomto regióne. Vďaka individuálnym nadšencom, pre ktorých je Spiš ich rodiskom či lákavým miestom pre turistiku, spresňujeme  údaje v našich mapách a znovuobjavujeme zabudnuté miesta,“ spresňuje Koščo.

Nielen turistické trasy

Aktualizovanie turistických trás ako aj cyklotrás je uskutočnené formou spolupráce s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom.Všetky zozbierané dáta v teréne a upravené či novovzniknuté trasy dopĺňame do mapového podkladu. To je tá najdôležitejšia časť pri výrobe turistickej mapy,“ približuje redaktor a kartograf, Bohuš Schwarzbacher. V poslednom čase návštevníci a turisti vyhľadávajú spôsoby, kde je možnosť nielen spoznávať krajinu, ale sa aj niečo naučiť či pobudnúť v danom regióne dlhšiu dobu. „Preto sa do mapy zapájajú aj zariadenia, ktoré poskytujú doplnkové služby pre turistov,“ dopĺňa Schwarzbacher.

Turistická mapa napomôže spoznať región Spiš

Volovské vrchy ako najväčšia časť Slovenského rudohoria ponúka nielen pohodlnú turistiku
s niekoľkými výhľadovými vrchmi. Tento krajinný celok ukrýva aj podzemné tajomné miesta
v podobe štôlní. Tereziánska štôlňa sa nachádza nad obcou Smolník a už dnes je niekoľko banských štôlní prístupných verejnosti.

„Počas mojej práce v teréne stále objavujem nové úžasné miesta, o ktorých som v minulosti ani nevedel. Miestni, s ktorými sa stretávam, chcú ochotne pomôcť, aby pripravovaná mapa bola čo najaktuálnejšia,“ približuje Martin Koščo.

Text:


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.