Slovenský cykloklub pôsobí od roku 2014 pôsobí ako národný koordinátor siete medzinárodných trás EuroVelo na Slovensku. Od roku 2019 participuje s rakúskou stranou na projekte INTERREG SK-AT „Kultúra a príroda na zelenom páse.“ Cieľom projektu je spoznať kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli.

Železná opona delila Európu približne 40 rokov na východnú a západnú časť. Pozdĺž tohto vtedajšieho pohraničného pásma vznikol tzv. Zelený pás. Už niekoľko rokov vznikajú iniciatívy sprístupniť Zelený pás prostredníctvom skoro 10-tisíc kilometrovej cyklotrasy Iron Curtain Trail, u nás značenej ako EuroVelo 13 – Cesta Železnej opony.

Obnovené značenie v celej dĺžke EuroVelo 13

Vďaka projektu sa mohlo na trase EuroVelo 13 uskutočniť mnoho významných úprav. Najvýznamnejšou a najdôležitejšou je obnova cykloturistického značenia v celej dĺžke (89 km) EuroVelo 13.

Samotnej obnove cykloturistického značenia predchádzala rekognoskácia pôvodného stavu značenia, čím sme zistili viaceré nedostatky a vytypovali sme miesta budúcej orientácie. Na týchto miestach sa už dnes pýšia nové žlté cyklosmerovníky s novými tabuľkami a cyklosmerovkami.

Okrem toho sme zisťovali lokality s poškodeným cykloturistickým značením a teda lokality s vylámanými, pokreslenými alebo inak znehodnotenými cyklotabuľkami. Po zhromaždení celkových dát z celého slovenského úseku medzinárodnej trasy sme mohli postúpiť k príprave zjednodušených dokumentácií a k povoľovaciemu konaniu k novým miestam cykloturistickej orientácie.

Poslednou fázou bola realizácia priamo v teréne. Obnovilo sa maľované značenie v celej dĺžke trasy, osadili sa nové cyklosmerovníky, odstránili sa poškodené prvky cykloturistického značenia a nahradili sa novými. Na niektorých miestach sa čistil a zametal povrch trasy. Aktuálne je EuroVelo 13 v celej dĺžke zjazdná a vyznačená.

Obnove cykloturistického značenia na trase sme sa venovali i v samostatnom článku.

Doplnila sa drobná cykloinfraštruktúra a obnovili sa dve odpočívadlá

Významnou časťou celého projektu bolo zhustenie a obnova cykloturistickej infraštruktúry pozdĺž trasy EV13 -Cesta Železnej opony. Slovenský cykloklub sa tejto činnosti systematicky venoval počas celých štyroch rokov.

Rovnako ako pri cykloturistickom značení, všetko začína rekognoskáciou a teda mapovaním súčasného stavu už vybudovanej infraštruktúry, vytypovaním miest, kde by bolo vhodné umiestniť nové prvky. Taktiež sme mapovali i stav odpočívadiel na trase, vyhodnocovali sme, ktoré z nich potrebujú nutnú opravu a nakoniec sme vybrali dve, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou.

Obnovili sme 20 náučných panelov a 4 mapové stojany

V súčasnosti, na trase EuroVelo 13 a v jej blízkom okolí sa nachádza i starý náučný chodník, na ktorom v Inštitút aplikovanej ekológie Daphne vybudoval 41 náučných panelov. Náučný chodník bol realizovaný v rokoch 1995 – 2004 a odvtedy tieto panely neboli obnovované a rekonštruované.

Vďaka projektu sa podarilo zrekonštruovať 20 týchto náučných panelov, ktoré ležia priamo na trase. V blízkej budúcnosti sa vďaka spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom bude riešiť aj obnova ostatných 21 panelov.

Na štyroch lokalitách sme kompletne obnovili mapové stojany i s ich výplňou. Tieto stojany nájdete v lokalitách Petrová lúka, pri Moste Lanfranconi, vo Vysokej pri Morave, a pri novom odpočívadle Devínske jazero. V súčasnosti na týchto lokalitách cykloturisti nájdu aktuálne mapy i s presnou pozíciou, kde sa aktuálne nachádzajú.

Zrekonštruovali sme dve odpočívadlá

Nové odpočívadlá nahradili už existujúce prístrešky, ktoré však boli vo veľmi zlom stave. Práce na demontáži a stavbe nových prístreškov trvali dva týždne, pričom sme pracovali iba v závere týždňa. Obe odpočívadlá sú robené z oveľa kvalitnejšieho dreva s hrubším profilom a ich životnosť by tak mala byť oveľa dlhšia. Samozrejmosťou je aj kompletne nové sedenie so stolom v oboch odpočívadlách.

Nové odpočívadlá sa nachádzajú v lokalitách Devínske jazero a pod hradom Devín.

Pribudlo 15 nových storytelling panelov

Najdôležitejšou aktivitou a jedným z hlavných výstupov projektu bola aktivita storytellingu. Ešte v októbri 2020 sa uskutočnilo online stretnutie partnerov projektu, ktorého výstupom bolo vytypovanie 15 miest na slovenskej strane a 15 miest na rakúskej strane územia, kde budú umiestnené tieto storytelling panely. Následne mohla znova prebehnúť administratívna časť aktivity a povoľovacie konanie.

Počas prvej polovice tohto roka sme tieto panely už aj osadili do terénu. Panely napomáhajú k informovanosti cykloturistov a rozprávajú rozmanité príbehy pozdĺž Cesty železnej opony. Poskytujú pohľad na rôzne kultúry a skutočné prírodné raje. Pripomínajú nám minulosť a informujú nás o súčasnosti.

Príbehy 15-stich storytelling panelov sú dostupné na tomto odkaze.

Osadili sme tri nové cykloservisné stojany

Poslednou aktivitou projektu bolo osadenie troch cykloservisných stojanov. Tie boli osadené pri už spomínaných zrekonštruovaných odpočívadlách – v lokalitách Devínske jazeropod hradom Devín. Tretí cykloservisný stojan sa nachádza v lokalite Petrova lúka, taktiež pri odpočívadle.

Využitie cykloservisných stojanov je naozaj bohaté a ocenia ho predovšetkým tí, ktorí sa ocitnú so svojim bicyklom v technicky nepríjemnej situácii, prípadne doma nevlastnia náradie na údržbu svojho dvojkolesového tátoša.

Vďaka zabudovanej hustilke v kovovom ochrannom kryte z bočnej strany stojanu, stojan umožňuje dofúkať koleso, či opraviť defekt. Rovnako je vybavený základným náradím, ktoré je skryté vo vnútornej časti a držiakom na bicykel pre lepšiu manipuláciu a ľahšiu opravu. Pomocou náradia viete vykonať rôzne menšie opravy, ako napríklad utiahnutie uvoľneného pedálu, nosiča, či detskej sedačky.

My v Slovenskom cykloklube pevne veríme, že cyklisti ocenia snahu, ktorá bola vynaložená počas celého obdobia trvania projektu. Naša práca je iba jedna časť z množstva aktivít, ktoré sa vďaka projektu vybudovali a zrealizovali.

Taktiež veríme, že obnovené značenie, či doplnená infraštruktúra bude cyklistom dlho slúžiť a bude odolávať náletom vandalov.

Partnermi projektu sú: Weinviertel Tourismus GmbH., Trnavský samosprávny kraj, Bratislava Region Tourismus, Slovenský cykloklub.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.