LESNÉ HODPODÁRSTVO INOVEC: Žiadame turistov a ostatných návštevníkov lesa, aby sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti vyhli červenej turistickej značke na hlavnom hrebeni Inovca od motorestu Radar po Inoveckú chatu a červenej cyklotrase Radar – Biele hliny a lokalitám medzi týmito trasami dňa 22. 1. 2022 od 8,30 do 16,00 hod. z dôvodu konania spoločnej poľovačky, schválenej Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkovým a lesným odborom.

Spomínanou lokalitou prechádza cykloturistická trasa 043 – Hrebeňom Považského Inovca.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.