Okresné úrady Košice a Košice-okolie vydali zákaz vstupu do lesov pre verejnosť z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov a už jestvujúcich požiarov. 

Prosím rešpektujte tento zákaz vzhľadom na ochranu života a zdravia ako aj našich lesov. Zákaz sa týka všetkých užívateľov lesa – organizovaných i neorganizovaných turistov a cykloturistov.

! Výnimka zo vstupu sa týka značkárov vykonávajúcich obnovu značenia na turistických a cykloturistických chodníkoch v týchto lesoch v pohoriach: Slanské vrchy, Volovské vrchy a východná časť Slovenského krasu. Pri prípadnej kontrole zo strany štátnej správy, správcov polesí, polície a HaZZ sa však musia preukázať značkárskym preukazom a byť súčinní pri zabezpečovaní tohto opatrenia.

Znenie zákonov k náhľadu:


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.