V poslednú septembrovú nedeľu (25. septembra) ovládol Račiansky amfiteáter v Knižkovej doline Bratislavský MTB maratón. Každoročne na tomto horskom cyklomaratóne zabezpečuje Slovenský cykloklub trasy, ich návrh, vyznačenie – odznačenie a občerstvenie pre pretekárov na trase.

Trasy Bratislavského MTB maratónu

Počasie v nedeľu prialo a na štart sa postavilo viac ako 500 pretekárov spolu vo všetkých kategóriách a na všetkých trasách. Súťažilo sa na trasách v dĺžkach 22 km, 52 km a 80 km. Ak by ste si niektorú z týchto trás chceli prejsť, vyznačené ich už v teréne nenájdete, preto prikladáme v závere článku všetky trasy k stiahnutiu vo formáte GPX. Trasu si jednoducho viete nahrať do svojho cyklopočítača, či do niektorej navigácie vo vašom smartphone.

Mapka Bratislavského MTB maratónu 2022

Bratislavský MTB maratón je známy širokým záberom kilometrov a je to veľmi frekventované miesto cyklistami, turistami, inými návštevníkmi lesa. Preto so značením maratón u každoročne začíname už vo štvrtok, aj keď sa maratón začína až v nedeľu. Pri vyznačovaní dbáme na bezpečnosť ostatných návštevníkov lesa. Značenie každý deň kontrolujeme, dopĺňame chýbajúce alebo poškodené značenie. Celé vyznačenie nám zaberie dva dni, pričom sú v teréne tri tými značkárov.

Sobotný deň sme si nazvali ako tzv. „kontrolný deň.“ Počas soboty sa kontroluje značenie na všetkých trasách, dopĺňajú sa odznačené úseky. Rovnako sme tento proces realizovali aj v nedeľu ráno a aj tak napriek našej snahe sa na niektorých úsekoch stalo, že značenie bolo pomenené alebo úplne odstránené. Mrzí nás, že sa nájdu ľudia, ktorí si neuvedomujú, že odznačením úsekov neublížia organizátorom, ale samotným pretekárom, ktorí sa môžu v neznámom teréne stratiť a zablúdiť.

Pri značení maratónu odstraňujeme aj popadané stromy na trase, čistíme trasu od popadaných konárov, páskou označujeme prekážky, ktoré sa na mieste nedajú odstrániť. Našou snahou je zabezpečiť čo najbezpečnejší prechod pretekárov po trase.

Občerstvovacie stanice počas pretekov

Okrem vyznačenia trás, zabezpečuje Slovenský cykloklub aj občerstvenie na trasách maratónu. Pre veľký a strednú okruh boli zabezpečené tri občerstvovacie stanice, pre krátky okruh jedna. Na týchto staniciach si pretekári mohli doplniť tekutiny v podobe vody alebo izotonického nápoja. Taktiež sa mohli posilniť niečím sladkým alebo ovocím, či už čerstvým alebo sušeným.

Trasy k stiahnutiu vo formáte GPX:


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.