V poslednom kvartáli roku 2021 sme úspešne ukončili trojročný projekt s Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorého predmetom bola obnova, údržba a vyznačenie nových cykloturistických trás v kraji.

V roku 2021 v rámci tohto projektu bolo naplánované i jedno nové cykloodpočívadlo, tri cykloservisné stojany , dve veľkoplošné mapy a dva drevené stojany na bicykle.

Nové odpočívadlo je umiestnené v Malom Cetíne

Pred samotnou realizáciou sme museli podstúpiť viaceré kroky od vytypovania najvhodnejšieho miesta na vybudovanie, cez administratívne úkony spojené s realizáciou, vizuálnym návrhom cykloodpočívadla.

Cykloodpočívadlo je umiestnené pri vybudovanom cyklochodníku na hrádzi v Malom Cetíne. Touto hrádzou prechádza i významná cyklomagistrála č. 019 – Ponitrianský cyklomagistrála, spájajúca Výčapy Opatovce s Komočou.

Toto odpočívadlo je zhotovené z kvalitného dreva s hrubším profilom, vďaka čomu by sa jeho životnosť mala predĺžiť a pevne veríme, že cykloturistom bude slúžiť dlhé roky. Odpočívadlo je kryté, sú v nich dve lavice i stôl. Taktiež je vybavené cykloservisným stojanom, dreveným stojanom na bicykle a veľkoplošnou mapou.

Nová drobná cykloturistická infraštruktúra v regióne

Okrem spomenutého cyklodopočívadla, bolo v roku 2021 realizovaných i viacero iných prvkov drobnej cykloturistickej infraštruktúry. Do odpočívadiel v lokalitách Janíkovce a VN Golianovo sa doplnili cykloservisné stojany, ktoré cykloturistom poslúžia na základný servis bicykli pri ich cykloturistike.

Nová mapa bola umiestnená i vo veľmi turisticky vyhľadávanej lokalite Zobor v Nitre a nový drevený stojan na bicykle sa nachádza v Golianove.

Pevne dúfame, že táto drobná infraštruktúra spríjemní cykloturistiku nejedného cykloturistu. Výstavba nového odpočívadla ako i ostatných prvkov cykloturistickej infraštruktúry bola financovaná Nitrianskym samosprávnym krajom.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.