Rok 2021 sa pomaličky chýli ku koncu, projekty sa ukončujú a cykloturisti sa môžu tešiť z obnoveného značenia spolu až na 30-tich cykloturistických trasách v Žilinskom samosprávnom kraji.

Príprava na novú cykloturistickú sezónu

Vďaka spolupráci s KOCR Žilinský turistický kraj v roku 2021 sme obnovili cykloturistické značenie na 30-tich trasách v regióne. Samotnej realizácii predchádzal dlhý proces rekognoskácie, mapovania poškodených, zničených prvkov cykloturistickej infraštruktúry. Zisťovali sme i problematické úseky na vytypovaných trasách, kde by bolo potrebné zhustenie cykloturistického značenia, vyhodnocovali sme vedenie trás, určili sme miesta budúcej orientácie.

Obnovené značenie na 30-tich trasách v regióne

Spoločne s krajskou organizáciou a nami vyškolenými značkármi sa v tomto roku podarilo obnoviť viac ako 280 kilometrov maľovaného značenia na dokopy 30-tich cykloturistických trasách.  Na niektorých trasách sa obnova maľovaného značenia robila komplexne, na iných iba v úsekoch, kde jeho stav nebol dostačujúci.

K lepšej orientácii cykloturistu v teréne dopomôžu i nové miesta cykloturistickej orientácie, čiže zhustené cyklosmerovníky v lokalitách, kde ich potreba bola nevyhnutná. V tomto roku sme zhustili cykloturistickú infraštruktúru v regióne o 85 nových cyklosmerovníkov a obnovili sme 49 už existujúcich smerovníkov.

Cykloturistické značenie bolo obnovené i na dvoch významných cyklomagistrálach:

V regióne sa ďalej obnovilo značenie na 5 modrých a 9 zelených cykloturistických trasách. Nový šat získalo i 12 žltých cykloturistických trás a 2 významné náučné trasy, z čoho jedna na Liptove a druhá na Orave. Dokončili sme obnovu pomerne nových náučných trás:

Veľmi nás teší, že KOCR Žilinský turistický kraj záleží na stave cykloturistických trás v regióne a každoročne sa spolupodieľa na obnove a rozširovaniu kvalitnej cykloturistickej siete.


https://www.biker.sk/ https://www.chemolak.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle https://www.garmin.sk/Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.