Vážska cyklomagistrála je jedna z azda najznámejších cyklotrás na Slovensku. Niet divu, nakoľko v súčasnosti dĺžka tejto trasy predstavuje 166 km v úseku od Hlohovca po Strečno a 82 km v úseku Horný Čepeň – Komárno. 

Vývoj Vážskej cyklomagistrály siaha do 90-tych rokov a preto si radom zaslúži prívlastok najstaršej, najvýznamnejšej a v súčasnosti i najsúviseljšej cykloturistickej trasy na Slovensku. Zatiaľ síce nie je v plnej dĺžke vedená po vybudovaných asfaltových chodníkoch, ale v posledných rokoch sa tešíme veľkému napredovaniu v tomto smere a trasu každým rokom trasujeme z frekventovaných ciest na asfaltové cestičky mimo zóny dopravy. Deje sa tomu predovšetkým v úseku Hlohovec – Strečno. 


Za budovaním nových úsekov stoja samosprávne kraje v spolupráci s miestnymi inštitúciami a organizáciami. Aktuálne sa tešíme novému úseku medzi obcami Divinka a Kotešová. Počas uplynulých dní, sme mali možnosť okúsiť nový asfalt a zrekognoskovať 8 km nový úsek z Divinky do obce Kotešová. Tento úsek je už zakreslený na mapách.cz, na cykloportál sa úsek dostane až po kompletnom vyznačení v teréne.

V roku 2023 je naplánovaná prekládka súčasného vedenia v zóne dopravy na tento novovbudovaný chodník vedený plne mimo zóny dopravy. V obci Kotešová, ako i v obci Divinka aktuálne na úsek navádza dopravné značenie. V druhej polovici roka k tomuto značeniu pribudne aj značenie cykloturisické.

Foto z rekognoskácie prikladáme v galérii k článku. 


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.