Dňa 5. januára 2023 sa na pôde Klubu slovenských turistov v Bratislave uskutočnilo ďalšie stretnutie medzi predsedami dvoch najdôležitejších organizácií v oblasti cykloturistiky a turistiky na Slovensku.

Hlavnou témou stretnutia bol Zákon o turistických trasách

Predseda Klubu slovenských turistov František Šiller a predseda Slovenského cykloklubu Michal Hlatký sa stretli, aby spolu dohodli ďalší postup k pripravovanému Zákonu o turistických trasách. O tomto zákone sme vás informovali v zvlášť v článku, kde sme riešili aj petíciu za prijatie tohto zákonu. Článok nájdete na tomto odkaze.

Nakoľko má byť turistický zákon opätovne predložený do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) už v januári, obe strany zosumarizovali pripomienky k zákonu a skonštatovali, že petíciu aktuálne podpísalo viac ako 8 000 ľudí.  Petícia stále beží aj online formou, kde je aktuálne viac ako 4 000 podpisov, môžete ju podpísať na tomto odkaze.

Zákon, ktorý v júni 2022 neprešiel schvaľovaním NRSR by mal byť prínosný v systematickej ochrane, legalizácii a správe turistického značenia na Slovensku. Zákon by mal:

  • definovať turistické značky a pravidlá značenia,
  • prevziať register turistických a ďalších trás,
  • rieši postup pri povoľovaní turistických trás,
  • definuje postavenie správcu, ktorý bude zodpovedný za značenie,
  • upraviť financovanie,
  • ochrániť turistické značenie pred ničením,
  • upraviť činnosť horských sprievodcov.

Na Slovensku máme spoločne viac ako 30 000 km značených cykloturistických a peších turistických trás, ktorých história má viac ako 148 rokov. Len legálne vyznačených cykloturistických trás je cez 16 000 kilometrov. Systém značenia slovenských trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý ročne navštívia milióny domácich a zahraničných turistov. Spoločným cieľom Slovenského cykloklubu a Klubu slovenských turistov je dosiahnutie prijatie zákona v NRSR.

Vľavo František Šiller, vpravo Michal Hlatký.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.