Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2711
Dĺžka (km): 28,1 km
Prevýšenie: 558/568 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Cykloturistická trasa tvorí okruh. Umožňuje spoznať možno už zabudnuté zákutia prírody v blízkosti Spišskej Novej Vsi. Trasa je charakteristická vedením zväčša v lesnom prostredí, z časti v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj. Nie je bohatý na množstvo výhľadov. Na trase je šesť križovatiek cykloturistických trás – Madaras, Vyšný Hámor, Novoveská Huta, Pod Flajšerom, Košiarny briežok, Spišská Nová Ves-Mier, z ktorých je možné cyklotúru obohatiť o ďalšie kilometre a zaujímavosti.

Popis: Okruh začína a končí pred železničnou stanicou v Spišskej Novej Vsi. Z pred železničnej stanice začína a vedie východným smerom mestskými komunikáciami. Na prvej kruhovej križovatke volíme tretí výjazd, na druhej druhý výjazd (po 800 metroch). Od rázcestníka cykloturistických trás Madaras (014 a 8922) okruh pokračuje južným smerom, prechádza okolo ZOO. Na okraji mesta sa asfaltová cesta mení na poľnú cestu so spevneným povrchom. Prechádza ďalšou križovatkou cykloturistických trás Vyšný Hámor (2711, 5854). Po prejdení mestskej časti Ferčekovce, pokračuje okolo malého prímestského lyžiarskeho areálu a záhradkárskej osady už po lesnej ceste so spevneným povrchom až do ďalšej miestnej časti mesta, do Novoveskej Huty. Od napojenia na asfaltovú komunikáciu začína 5 km dlhý spoločný úsek so zelenou cykloturistickou trasou 5854 údolím horského potoka Holubnica až k rázcestníku cykloturistických trás Pod Flajšerom (5711, 5854). Od tohto rázcestníka cykloturistických trás pokračuje okruh rovno, ešte stále po penetrovanej ceste, od lesnej lúky vpravo sa mení povrch cesty na spevnený. Kľukatou cestou, spočiatku stúpaním, pokračuje mierne stúpajúcim traverzom a viacerými križovatkami lesných ciest, až dôjde k rázcestníku turistických trás Medvedia hlava-sedlo. Odtiaľ pokračuje strmým zjazdom severovýchodne lesnou penetrovanou cestou v dĺžke 3,5 km na Košiarny briežok. Od rázcestníka cykloturistických a turistických trás (2711, 5705) popisovaná modrá trasa pokračuje vpravo. Prechádza cez chatovú osadu, opúšťa les a okolo záhradkárskej osady vedie už otvorenou krajinou s výhľadmi na Spišskú kotlinu, Vysoké Tatry, Levočské vrchy a na Spišskú Novú Ves. Asi po 1 km trasa vchádza do mesta. Prejazdom viacerých križovatiek mestských komunikácií na križovatke pri rieke Hornád (rázcestník cykloturistických a turistických trás Sp. Nová Ves-Mier (014, 2711, 8854), odbočuje doľava severozápadným smerom na cyklotrasu po pravom brehu rieky Hornád. Spolu s červenou cykloturistickou trasou 014 vedie ku kruhovej križovatke, odbočí doprava cez most. Pokračuje okolo druhej kruhovej križovatky miernym stúpaním, ďalej cez svetelnú križovatku okolo autobusovej stanice k železničnej stanici, kde končí.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.