Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2714
Dĺžka (km): 6,4 km
Prevýšenie: 114/151 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Trasa patrí medzi ľahšie rovinaté cykloturistické trasy. 90% trasy je vedených po asfaltových cestách. Atrakciou na trase je kaštieľ v Markušovciach zo 17. stor. s expozíciou historického nábytku a letohrádok Dardaneli z 18. stor. s expozíciou klávesových nástrojov, jedinou svojho druhu na Slovensku.

Popis: Trasa začína nad obcou Markušovce na križovatke cykloturistických trás Pri Krížiku-Puciská (2714, 5714) v otvorenej krajine s výhľadmi na Vysoké Tatry a Slovenské rudohorie a na obec Markušovce v pozadí s Levočskými vrchmi. Od rázcestníka sa uberá severným smerom poľnou cestou jediným zjazdom na trase. V spodnej časti zjazdu prechádza prejazdom pod železnicou. Po odbočení doprava paralelne kopírujúc železničnú trať a po následnom odbočení doľava, trasa mieri zvyškami historického parku ku kaštieľu v Markušovciach, ktorý je hodno navštíviť. Po prechode mostom ponad rieku Hornád, trasa vychádza na cestu III/3244, aby vzápätí po 200 m po odbočení doľava, pokračovala po ceste III/3253 smerom do obce Odorín. V Odoríne hneď za kostolom trasa zatáča doprava, prechádza pekným dreveným krytým mostom ponad malú riečku Odoricu. Značnú pozornosť je potrebné venovať prechodu cez frekventovanú cestu II/536. Nasleduje pohodový úsek od okraja Odorína vedľa Odorice penetrovanou cestou s minimálnou frekvenciou premávky motorových vozidiel až do cieľovej koncovej obce Danišovce. Trasa končí na križovatke cykloturistických trás v Danišovciach (2714, 5714).
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.