Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2852
Dĺžka (km): 26,5 km
Prevýšenie: 602/819 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, lesná cesta

Charakteristika: Dlhšia, náročnejšia a členitá trasa. Je bohatá na množstvo artefaktov banskej a hutníckej histórie – Banský skanzen v obci Hnilčík, haldy, torzo aglomeračnej pražiacej pece, banícka zvonica, drevené banské domy, teleso úzkorozchodnej baníckej železničky, odkalisko. Vedie lesným prostredím s krásnymi výhľadmi.

Popis: Trasa začína na križovatke cykloturistických trás v obci Hnilec (021, 2852) spoločným úsekom s Hnileckou cyklomagistrálou. Po 500 m sa odpája doľava. Za mostom cez rieku Hnilec odbočuje opäť doľava na lesnú cestu a náročnejším stúpaním kľukato s občasnými výhľadmi vstupuje v nadmorskej výške 1000 m na trasy Lesného športového areálu Grajnár. Od cyklorázcestníka Pod Grajnárom je možné po odbočení doľava urobiť krátku zachádzku (500 m) do sedla Grajnár s pamätníkmi. K pamätníku vedie značená odbočka v dĺžke necelých 0,5 km č. 2852a – Odbočka Sedlo Grajnar.

Trasa pokračuje od rázcestníka Pod Grajnárom, odbočením doprava po ceste II/533. Po 1 km dlhom zjazde na križovatke cykloturistických trás Hlinisko, kde sa stretáva s trasou č. 5855 – Hlinisko – Gelnica, most. Trasa prudko odbočí doprava opäť na lesnú cestu, pokračuje lesom s výhľadmi, prechádza Hliníkmi a po prudšom zjazde vchádza do miestnej časti obce Hnilčík, do Roztokov. Ešte pred vstupom do Roztokov míňa cykloturistický okruh 8735 – Hliniky – Pod kamennou osadou – Hliniky. Následne cykloturista môže navštíviť sprístupnenú štôlňu Ľudmila. O pár desiatok metrov nižšie zaujmú drevené banícke bytové domy a pod nimi zrekonštruovaná banícka klopačka, slúžiaca ako penzión. Hnilčík prezentuje svoju bohatú banícku históriu banským skanzenom, ktorého súčasťou je okrem uvedených artefaktov, drevená budova bývalej školy s prezentáciou baníctva v obci.

Trasa po miernom zjazde miestnou komunikáciou a odbočení doľava, vchádza na cestu II/546. Miernym stúpaním prichádza na križovatku ciest, kde odbočuje doprava na cestu III/3254 a strmším stúpaním smeruje do miestnej časti Bindt. V sedle nad Bindtom od križovatky cykloturistických trás Bindt-Šuferland (2852, 5855) sa otvárajú pekné výhľady na Markušovskú dolinu v pozadí s Hornádskou kotlinou, za ňou s Levočskými vrchmi a pohorím Branisko. Trasa pokračuje zjazdom asfaltovou cestou do dolnej časti Bindtu, kde vľavo zhruba 100 m od trasy zaujme zrekonštruovaná banícka zvonička. Trasa pokračuje po ceste so štrkovým povrchom. Vchádza do Markušovskej doliny, prechádza okolo torza aglomeračnej pražiacej pece a pokračuje pohodlnou jazdou po lesnej ceste kopírujúcej teleso bývalej baníckej železničky. Prechádza dvoma križovatkami cykloturistických trás: Pri Odorinskej chate (2852, 5717) a Svinské (2852, 8725), z ktorých ďalšie cykloturistické trasy sprístupňujú iné zaujímavé končiny regiónu. Naša trasa po krátkom stúpaní kopíruje odkalisko, svedok banskej činnosti 2. polovice 20. stor., následne schádza do bývalého banského závodu. Po jeho prejdení a po miernom stúpaní, trasa končí na križovatke ciest III/3244, III/3245 a cykloturistických trás Olšo (014, 2852).
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.