Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5106
Dĺžka (km): 12,6 km
Prevýšenie: 333/132 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Zelená cykloturistická spojka, ktorá prepája obce Bojná a Nová Lehota.

Popis: Trasa začína v centre obce Bojná a pokračuje severne okolo Ranču pod Babicou,  kde sa nachádza pomerne veľká ZOO, ktorá stojí za návštevu. Za chvíľu sa napojí na cyklomagistrálu 044 – Okolo Považského Inovca. Od tejto cyklomagristrály sa odpája v lokalite Odbočka na Hradisko Valy (slovanské hradisko z 8-9 stor.).

Naša trasa ďalej pokračuje asfaltovou cestou, neskôr pevnou lesnou cestou na lúky nad Novou Lehotou. Po lúčnych cestách sa trasa dostáva k prvým obydliam, napojí sa na asfaltovú cestu a schádza do lokality Nová Lehota, Dolina. Odtiaľ severne vedie cestou III. triedy do centra obce Nová Lehota, kde sa napojí na cyklomagistrálu 020 – Naprieč Považským Inovcom.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.