Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5123
Dĺžka (km): 27,6 km
Prevýšenie: 20/25 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Trasa bola pôvodne Vážskou cyklomagistrálou. Po preznačení tvorí spojku medzi Ponitrianskou cyklomagistrálou (019) a medzinárodnou trasou EuroVelo 6.

Popis: Jej začiatok je v katastri obce Komoča na cestnom moste – je pokračovaním Ponitrianskej cyklomagistrály. Vedie po trávnatej hrádzi, v lokalite Boženický les sa hrádza mení na asfaltovú.
Trasa pokračuje ďalej po hrádzi, míňa Vrbovú nad Váhom, osadu Kava a Landor. V lokalite Kava vchádza na cestu III. triedy, po nej vedie až do Komárna – časť Malá Iža.
Cykloturista má možnosť pokračovať po medzinárodnej trase EuroVelo 6 (smer Bratislava alebo Štúrovo).
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.