Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5703
Dĺžka (km): 18 km
Prevýšenie: 285/322 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Trasa vedie popri prírodnej pamiatke Prielom Muráňa, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti Licinskej pahorkatiny. Z hľadiska ochrany prírody je toto územie mimoriadne hodnotné. Predmetom ochrany je meandrujúci tok rieky Muráň, hlboko zarezaný do vápencového podkladu s priľahlými lesnými komplexami s výskytom vzácnej flóry a fauny.

Popis: Začiatok trasy je v Gemerskej Hôrke na križovatke cykloturistických trás (stretá tu trasy 2702 – Koniarska cyklocesta, 8704 – Gemerská Hôrka – Meliata) odkiaľ vedie po asfaltovej ceste do obce Licince. Za obcou odbáča na poľnú cestu a popri rieke Muráňka prechádza do obce Meliata. Odtiaľ pokračuje krátko poľnou, neskôr lesnou cestou do obce Bretka. Trasa končí za obcou na križovatke pri železničnom priecestí pred Gemerskou Panicou, kde sa napája na modrú cykloturistickú trasu 2701 – Údolie Čremošnej a Slanej.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.