Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5725
Dĺžka (km): 7,7 km
Prevýšenie: 92/202 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Zelená regionálna cykloturistická značka, ktorá prevedie cykloturistu medzi Horným a Dolným vrchom.

Popis: Trasa začína v obci Jablonov na Turňou na križovatke s cyklomagistrálou 029 – Slovenský kras a žltou spojkou č. 8734. Pokračuje po miestnej asfaltovej komunikácii stúpajúc ku Granáriu. Tam odbočuje doľava na spevnenú komunikáciu medzi obcou Jablonov nad Turňou a Hrušovom. Prechádza miestnymi vinicami cez rekreačnú oblasť Eveteš popri Hrušovskom vodopáde. Od Evetešu smeruje k Hrušovským rybníkom.

Pred obcou Hrušov sa napája na miestnu asfaltovú komunikáciu, ktorá vedie cez obec. Na konci obce smeruje doprava stúpajúc po novej cca 800m dlhej asfaltovej ceste k chatovej osade Hrušov. Tu asfaltová cesta končí. Trasa pokračuje po poľnej ceste až ku kaplnke Sv. Anny. Tu trasa končí.

Trasa je fyzicky menej náročná, v peknom prostredí medzi Horným a Dolným vrchom. Je vhodná aj pre rodiny s deťmi.




https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle



Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.