Farba: žltá
Evidenčné číslo: 8734
Dĺžka (km): 12 km
Prevýšenie: 168/138 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, poľná cesta

Charakteristika: Žltá cykloturistická trasa, ktorá tvorí odbočku z významnej 029 – Cyklomagistrály Slovenský kras a prechádza popri Hrhoveckých rybníkov.

Popis: Trasa začína v obci Jablonov nad Turňou ako odbočka z červenej značky č. 029, prechádza popri miestnom družstve za ktorým sa plynule zmení asfaltová cesta na poľnú cestičku. Prechádza popri viacerých studničkách a prameňoch. Postupne obchádza Malý a Veľký Paklan. V lokalite Krížne cesty odbáča a poľnou cestou pokračuje až k cyklosmerovníku Hrhov. Tu sa opäť napája na asfaltovú cestu a prechádza popri Hrhoveckých rybníkoch, kde sa nachádza aj rozhľadňa. Trasa následne pokračuje do obce Hrhov, kde končí opäť na križovatke s červenou trasou č. 029.




https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle



Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.