Aj v roku 2022 Slovenský cykloklub spolupracoval s Trenčianskym samosprávnym krajom na systematickej obnove cykloturistického značenia na existujúcich trasách.

Vďaka dlhoročnej spolupráce tak vieme kontinuálne riešiť stav značenia na už vyznačených cykloturistických trasách, pripravovať nové zámery a prestrasovania už existujúcich trás a tým zabezpečovať vhodné podmienky pre cykloturistov. V tomto roku sa nám spoločnými silami podarilo obnoviť maľované značenie na viac ako 130 km trás a vyznačili sme dva nové úseky v dĺžke 14,5 km.

Čo všetko sa podarilo v roku 2022?

  • obnovilo sa maľované značenie na spolu viac ako 130 km cykloturistických trás v regióne,
  • vyznačili sa dva nové úseky v dĺžke 14,5 km,
  • odstránilo sa viac ako 20 km starého značenia,
  • obnovilo sa 10 existujúcich smerovníkov a cykloturistická infraštruktúra sa zhustila o 27 veľkých a 2 malé cyklosmerovníky,
  • vymenili sa poškodené prvky cykloturistickej orientácie na vybraných trasách, zhustilo sa značenie na miestach, kde to bolo nevyhnutné.

Nové cykloturistické trasy v Trenčianskom kraji

Vyznačila sa nová trasa č. 8305, ktorá prepája Beckov a Zelenú Vodu. Je vedená po bývalej Vážskej cyklomagistrále, vo veľkej miere mimo frekventovaných ciest, po poľných a spevnených cestičkách. Jej vedenie: 8305 – Zelená Voda – Beckov. 

Taktiež sa predĺžila už existujúca náučná trasa N5301 – Po stopách histórie a to v celkovej dĺžke 9,7 z Nemšovej po hranicu SK-CZ v Hornom Srní.

Zmeny vo vedení existujúcich cykloturistických trás

Okrem obnovy maľovaného značenia na existujúcich cykloturistických trasách a vyznačení nových úsekov sme realizovali i prekládku trasy č. 2301 – Hlohovec – Nemšová, a likvidovali sme staré značenie bývalej 002 – Vážskej CM v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, ktorá aktuálne vedie po novom vybudovanom cyklochodníku. Na bývalé vedenie tejto magistrály je pretrasovaná už spomínaná trasa č. 2301.

Pevne veríme, že obnovené a doplnené cykloturistické značenie bude cyklistom slúžiť dlhé roky a bude odolávať vplyvom vandalov, aj s vandalizmom sme sa stretli už pri samotnej realizácii projektu.   

Na obnovu cykloturistického značenia v regióne finančne prispel Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.