Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2710
Dĺžka (km): 34,5 km
Prevýšenie: 784/630 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Regionálna cykloturistická trasa umožňuje prepojenie obcí Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Dúbrava s pokračovaním cez ďalšie obce v Prešovskom samosprávnom kraji. Trasa má zvlnený charakter a zvládne ju aj menej zdatný cykloturista. Na trase je množstvo panoramatických výhľadov na spišskú krajinu, pri dobrej viditeľnosti v pozadí s Vysokými Tatrami.

Popis: Trasa začína na križovatke cykloturistických trás Kolinovce s trasou 8718 – Kolínovce – Galmus. V úvodnej časti aj po odbočení doprava po 500 m, trasa náročnejšie stúpa po asfaltovej ceste. Z Kaľavy zas trasa klesá až do obce Vojkovce a podobný, klesajúci charakter trasy pokračuje aj do obce Slatvina, avšak od okraja obce už po poľnej ceste. V obci možnosť občerstviť sa minerálnou vodou z miestneho zdroja. Trasa schádza do obce Oľšavka asfaltovou cestou, kde sa na križovatke cykloturistických trás, stretáva so Spišskou cyklomagistrálou. Od križovatky trasa pokračuje severo-severovýchodným smerom stúpaním do obce Dúbrava v Prešovskom samosprávnom kraji. Po opustení okraja obce Oľšavka, povrch komunikácie sa mení z asfaltového na spevnený. V krátkom úseku vstupuje do lesa, neskôr vedie otvorenou krajinou s krásnymi výhľadmi až do Dúbravy, prejde obcou a hneď za ňou odbáča prudko doľava a údolím Žehrice vedie do obce Žehra. Tu sa spája s červenou cykloturistickou trasou, spoločne pokračujú za obec, kde sa rozdeľujú. Modrá následne prechádza asfaltovými cestami cez obce Granč-Petrovce, Beharovce, Korytné až do Poľanoviec. Na konci obce sa povrch mení na lesnú cestu a začíname stúpať. Stúpanie je v závere pomerne prudké a to až do sedla Prašivá. Odmenou sú nám však krásne výhľady a trasa zo sedla pokračuje tiahlym zjazdom lúkami a pastvinami až do obce Vyšný Slavkov. Trasa končí za obcou v lokalite Vlčia na križovatke so zelenou cykloturistickou trasou č.5893.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.